– I Danmark har vi oppnådd å tiltrekke oss datasentre, blant annet fordi vi har en stabil energiforsyning, et stabilt demokrati, velutdannet arbeidskraft og så har vi muligheten til å innlemme overskuddsvarmen i fjernvarmen, sier professor i energiplanlegging ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ifølge Dansk Fjernvarme.

Han er ikke i tvil om potensialet i å utnytte overskuddvarmen fra datasentrene.

– Hvis man lykkes med å tiltrekke tilstrekkelig med datasentre, så vil man kanskje kunne dekke 50 prosent av fjernvarmeforbruket, sier Mathisen.

Det vurderes at de forventede datasentrene i Danmark i løpet av de neste ti år vil øke det danske elforbruket med 17 prosent. Det er derfor viktig å utnytte spillenergien, sier Klimarådet i en analyse. Klimarådet er et uavhengig, rådgivende ekspertorgan, som skal fremme et faglig sammenhengende beslutningsgrunnlag for Danmarks klimapolitikk.

I mars inngikk alle partier i Folketinget en avtale om enklere regler og lavere avgifter på utnyttelse av overskuddsvarme. Hos Klimarådet vil man helst ha fjernet avgiftene helt, ifølge Dansk Fjernvarme.

Krav om spillvarmebruk

En annen vei å gå kunne også være at politikerne simpelthen stiller større krav til datasentrene om at deres varme skal kunne utnyttes til fjernvarme, hvis teknologiselskapene vil etablere datasentre i Danmark.

Det foreslår Andre Sloth Eriksen, som er direktør i Asetek, et selskap som utvikler teknologi som utnytter  overskuddsvarme. Han argumenterer for at samfunnet også stiller krav til isolering av boliger via bygningsregler og at vi har krav om partikkelfiltre på biler. Så da må det også være rimelig å stille krav om at varmen fra et datasenter skal kunne utnyttes.