Dette melder Apurgo.

Teknologien til Apurgo er et resultat av avansert forskning ved NTNU og dreper legionella og andre farlige bakterier ved hjelp av mikroskopiske mengder sølv og kobber. Dette fjerner behovet for høye temperaturer og tradisjonell klorbehandling, noe som kan bidra til å redusere energiforbruket betraktelig. Siden behovet for å spyle anlegget manuelt med klor eller andre skadelige kjemikalier i perioder faller bort, senkes også driftskostnadene.

– Systemet sikrer oss mot legionella i for eksempel sommerferier, noe som gir oss den tryggheten vi vil ha. At vi kan spare energi ved å senke temperaturen på varmtvannsanleggene, er også en bonus som er helt i tråd med kommunens energi- og klimaplan, sier driftssjef Ole Arnold Sørgård i Ørland kommune.

Leverer anlegg nr. 100

– Vi fyller 10 år og leverer samtidig vårt anlegg nr. 100 til Ørland kommune. Den 20. juni inviterer vi til Trøndelags største fagsamling om sikring av trygt vann i offentlige og private bygg, sier daglig leder i Apurgo, Lise Marie Nergaard, initiativtaker til fagsamlingen på Ørland. – Det er særdeles hyggelig når trønderske kommuner har tro på, og investerer i, teknologi utviklet og produsert i Trøndelag.

– Over alt i Norge finnes det bygg med gamle systemer som koster eiere og leietagere unødvendig mange penger i vedlikehold, tapt energi og, ikke minst, bekymringer rundt smittespredning. Nå ser vi at flere og flere i bygg- og anleggsbransjen anerkjenner problemet og etterlyser oppdatert innsikt og kompetanse, sier Nergaard.