Dette melder energinyheter.se.

Det nye eneriglageret utgjør en viktig puslespillbit for å gjøre Mälarenergi fjernvarme uavhengig av fossile brensler.

Termosen, som tanken kalles, er hele 82,5 meter høy.

Hittil har akkumulatortanken fungert som planlagt, sier Magnus Eriksson, i Mälarenergi. Først etter et års drift kan den vurderes ordentlig.

– Nå skal vi forsøke å lære oss å bruke akkumulatoren på riktig måte, slik at vi får fordeler både økonomisk og miljømessig, sier Magnus Eriksson.