Dette melder gemini.no.

Forskerne har nå beregnet hvor mye hver og en av oss ødelegger isbjørnens leveområder med, når vi border et fly.

Neste gang vi flyr tur-retur Oslo-København, for eksempel, har vi sluppet ut nok CO2 til å smelte omtrent én kvadratmeter med arktisk sommersjøis. Sjøis består av frossent havvann, og er den isen vi finner på åpent hav. Det er også her vi ofte finner isbjørn.

– Det finnes solide tall som viser hvordan CO2-utslipp henger sammen med mindre sjøis, sier professor og isbjørnforsker Bjørn Munro Jenssen ved Institutt for biologi, NTNU, ifølge gemini.no.

For å beregne hvor mye flyturene påvirker isen, gjorde forskerne en rekke antakelser basert på allerede publisert informasjon.

De begynte med en forskningsrapport i Science i 2016, som tok for seg 30 år med data om den arktiske sjøisen i september. Deretter brukte de flydata som viste at rundt 4,3 milliarder personer fløy i 2019, og beregnet at hver passasjer fløy rundt 2 000 kilometer.

Dermed kunne forskerne kalkulere at hver gjennomsnittspassasjers karbonavtrykk utgjorde rundt 0,42 tonn, i alt 1,83 milliarder tonn CO2. Det er nok til å smelte 5 470 kvadratkilometer sjøis.

Selv om det er mulig å peke på flere sider ved forskernes antakelser, mener Jenssen at trenden er klar. Mer CO2 i atmosfæren betyr mindre sjøis, noe som er av kritisk betydning for isbjørnene.