Det vil si at det skal finnes en ny løsning som kan produsere nok varme til å dekke halvparten av Din Forsynings varmebehov, melder Energy Supply ifølge Dansk Fjernvarme.

– Vi har et stort søkelys på forsyningssikkerheten, og at det blir en grønn løsning som blir så rimelig som mulig. For å oppnå det, setter vi sammen en miks av teknologier som vi kan bruke når det er best og billigst, sier direktør hos Din Forsyning, Christian Udby, til Energy Supply.

Ryggraden i energimiksen blir et sjøvannsvarmepumpeanlegg og et flisfyrt anlegg. I tillegg vil Din Forsyning hente 49 prosent av varmen fra avfallsforbrenning, og i begrenset omfang fra sine egne reservelastsentraler.

Din Forsyning har definert en løsning som består av en 50 MW sjøvannsvarmepumpe, 60 MW flisanlegg og en 30 MW elkjele som spiss- og reservelast. I tillegg vil det i mindre grad bli tilført overskuddsvarme fra industrien.