Dette melder Brønnøysunds Avis.

Sømna kommune i Nordland har fått 250 000 fra Miljødirektoratet og bevilget like mye fra næringsfondet til et forprosjekt for å utrede muligheten for å etablere et biogassanlegg basert på husdyrmøkk og fôrrester.

– Lykkes vi, kan Sømna bli en foregangskommune med landets første biogassanlegg på landbrukets premisser. Kravet om 30 prosents utslippsreduksjon innen 2030 kan nås direkte ved å realisere dette prosjektet. Det vil også gjøre Sømna-landbruket mer robust, sier ordfører Hans Gunnar Holand ifølge banett.no.

Han mener det også kan gi en betydelig omdømmegevinst. – Det vil også styrke omdømmet til kommunen, landbruket og det tilknyttede næringslivet, sier Holand.

I første omgang er det planlagt at anlegget skal produsere rågass som Tine skal bruke til oppvarming av anlegget sitt. Foredling av rågass til drivstoff er mer krevende, og blir i tilfelle fase to i utbyggingen av anlegget, ifølge Brønnøysunds Avis.