Dette melder Norsk Varmepumpeforening.

Debatten om norsk vindkraft har fått mange til å poengtere at vi bør bruke energi mer effektivt. Ikke minst gjelder det i norske bygninger, hvor årlig energiforbruk tilsvarer omtrent 60 % av norsk vannkraftproduksjon.

– En enkel måte å spare energi i bygninger på, er å installere varmepumpe. Dette har mange for lengst fått med seg. Rundt om i Norge står det nå over 1 million varmepumper, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Og det er fortsatt mye å hente ved å installere varmepumpe i boliger og andre typer bygg. – Fram mot 2030 kan vi spare om lag 7,5 TWh årlig; like mye som energiforbruket til alle husstander i Oslo og Kristiansand, sier Hagemoen. Det viser analyser Gehør strategi og rådgivning AS har gjort for foreningen.

Luft-til-luft-varmepumper en vinner

Over halvparten av eneboligene i Norge har allerede varmepumpe, men det er fortsatt i eneboliger at mulighetene for å spare energi er størst.

– Det å installere en luft-til-luft-varmepumpe er noe av det enkleste en boligeier kan gjøre for å spare energi. Dessuten er det lønnsomt. Investeringen er som regel nedbetalt på tre til seks år, sier Hagemoen. Flere luft-til-luft-varmepumper i boliger står for en drøy tredel av sparepotensialet fram mot 2030.

Bort med oljekjelen

Oppvarming med fossil fyringsolje blir forbudt fra neste år, og mange boligeiere har allerede gått over til varmepumpe. Varmepumper for vannbåren varme som erstatter oljekjele, biokjele eller elkjele utgjør det nest største sparepotensialet i boliger.

– For den enkelte boligeier vil varmepumper for vannbåren varme spare mye energi, men det er også en større investering enn luft-til-luft-varmepumper, sier Hagemoen.

Ikke bare boliger

Også i yrkesbygg er det mulig å spare mye energi med varmepumper, om lag en tredel av totalen på 7,5 TWh. Her er det mest å hente i kontorbygg, forretningsbygg og verksteder.

Potensialet for energisparing er beregnet ut fra statistikk for bygningsareal hentet fra Enova og SSB. Mer om forutsetninger og selve analysen finner du i rapporten.