Det kom fram under et møte mellom de nordiske varmepumpeforeningene i Oslo nylig, melder Novap.

– Rekruttering er prioritet 1, 2 og 3 for oss, fastslår Morgan Willis i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Sverige har flest spesialister på varmepumper av de nordiske landene, men ser at altfor få nå velger fagutdanning.

Samarbeid om kompetanseheving

Kompetanseheving i bransjen er en annen felles utfordring for den nordiske varmepumpebransjen.

– Her samarbeider vi for å se hva vi kan lære av og dele med hverandre, forteller Rolf Iver Mytting Hagemoen.

Motarbeides av fjernvarme

Byggeregler er en tredje utfordring foreningene diskuterer – og fjernvarme er en fjerde.

– Varmepumpebransjen i Sverige, Finland og Danmark sier de blir motarbeidet av fjernvarmeindustrien, sier  Hagemoen. I Finland er mye fjernvarme fortsatt kullfyrt, og sentrale avtrekksvarmepumper i boligblokker kan bidra til å kutte store utslipp.

– Mange opplever å bli motarbeidet av fjernvarmeindustrien, forteller Jussi Hirvonen i Sulpu, den finske varmepumpeforeningen.

Tross utfordringene er markedet for varmepumper godt i hele Norden.

– Norge, Sverige og Finland er blant de sterkeste markedene i Europa, og nå utvikler også Danmark seg positivt. Der fases fossil energi ut, og da kommer varmepumper mer og mer inn, forteller Hagemoen. Finland runder snart 1 million solgte varmepumper.

– Særlig øker salget av luft-til-luft-varmepumper. Og det er interessant at veldig mange blir installert utelukkende for å levere kjøling i eksisterende boligblokker, mener Hagemoen.