Han sier dette i en kommentar til Multiconsult-rapporten ”Framskriving energibruk og effekttopper i nye bygg 2023–2050”, som viser at en høy utbredelse av varmepumper vil kunne redusere energibehovet i nye bygg med 5 TWh, og effektbehovet med 1 GW, frem mot 2050.

Velger varmepumper til tross for byggeregler

– I dagens byggeregler (TEK) i Norge, får man ingen premiering for varmepumper. De som velger varmepumper gjør det egentlig på tross av byggteknisk forskrift (TEK), og ikke på grunn av den.

– Når vi ser på byggeregler rundt i Europa, så kjenner vi ikke til noe land som ikke gir varmepumper en form for premiering, sier Hagemoen. – Vi hører samtidig fra flere, at varmepumper vil være en naturlig løsning om man ønsker nullenergibygg. Gjeldende teknisk forskrift sikrer god bygningskropp, men bruk av varmepumper vil redusere energi- og effektbehovet til oppvarming og tappevann. Rapporten til Multiconsult synliggjør et stort potensial som vil redusere behovet for ny kraftproduksjon og nye nettinvesteringer.


– Når vi ser på byggeregler rundt i Europa, så kjenner vi ikke til noe land som ikke gir varmepumper en form for premiering, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Foto: Novap

 

– Byggteknisk forskrift er kun et minimumskrav, og vi ser at mange miljøbevisste, og de som skal eie eller drifte byggene selv, velger varmepumper. Dette gjelder de som er opptatt av å redusere energiregningen og miljøprofil, sa Hagemoen.

– Det er imidlertid mange utbyggere som kun ønsker å bygge billigst mulig, og er mindre opptatt av driftskostnadene for dem som skal bruke bygget, sier Hagemoen.

I 2015/2016 skjedde det en stor endring i byggteknisk forskrift. Før hadde man det som ble kalt fornybarandelen, det skulle være 60 prosent fornybar energi i bygg over 500 m2 og 40 prosent fornybart i bygg under 500 m2. – Vi er enige i at strøm er fornybart, men vi ønsket en byggteknisk forskrift som var basert på levert energi eller vektet levert energi, eller i det minste en forskrift som stimulerte til energifleksible løsninger og hvor effektive varmepumper ble premiert, sier Hagemoen.

– Etter press fra enkelte grupperinger, ble det innført byggeregler der man økte grensen til 1 000 m2, og etter hvert ble det introdusert et krav til energifleksibilitet på 60 prosent, og ikke 80 prosent som flere hadde foreslått, sier Hagemoen. – Premiering for varmepumper falt bort.

– Dette betyr at det bygges mange borettslag nå som har sentrale varmtvannsberedere og helelektrisk oppvarming, sier Hagemoen. – Noen steder blir det bygd boligblokker på rett under 1 000 m2, noe som gjør at det kan bygges med helelektrisk oppvarming.

– Etter at teknisk byggeforskrift ble endret i 2015, så har salget av varmepumper til nybygg gått ned, sier Hagemoen. – Deler av markedet for eneboliger, boligblokker og næringsbygg, har forsvunnet.