Annenhver varmepumpebedrift har allerede permittert ansatte. Hertzberg Varmeteknikk har permittert halve staben i et forsøk på å redde bedriften.

– Vi har levert veldig mye bergvarme de siste 15-20 årene, men nå er det bråstopp. Folk er helt i sjokk og vil ikke ha noen inn hos seg, forteller daglig leder Sigurd Hertzberg i en pressemelding fra Novap.

– Jeg ser ganske mørkt på fremtiden. Jeg har holdt på i 31 år, og det har aldri vært så lite å gjøre og stoppet opp så fort, fastslår Hertzberg. Han tror det vil hjelpe om Enova nå dobler støttesatsene. – Det ville ha vært veldig til hjelp, for det utgjør en forskjell for folk.

Press fra mange kanter

En spørreundersøkelse blant over 150 bedrifter landet over, som importerer, installerer eller selger varmepumper viser at:
• 87 % har opplevd lavere etterspørsel eller kansellerte ordre
• 54 % har allerede gjennomført permitteringer
• 73 % oppgir at det er aktuelt å permittere (flere) om kort tid

– Bedriftene rammes fra flere kanter. Mange opplever at folk kansellerer oppdrag av frykt for koronasmitte, og en del utsetter avgjørelser i en tid med usikker privatøkonomi, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) som har gjennomført undersøkelsen.

Enova har igjen penger «på bok»

I tillegg kommer lavere strømpriser som svekker motivasjonen for å investere i energieffektivisering, og svak kronekurs som gjør produkter dyrere. – På toppen av det hele forsvinner eller reduseres Enova-støtten til flere tiltak den 1. juli, både varmepumper og andre energitiltak i boliger, sier Hagemoen. En rekke støttesatser ble redusert fra 1. juni i 2019.

– Nå bør Enova doble støttebeløpene ut året. De har igjen 173 millioner av totalrammen som ikke er brukt, sier Hagemoen. NOVAP har sammen med ti andre organisasjoner oppfordret klimaminister Sveinung Rotevatn om å bidra til dette.

Ville ha bedret ordreinngangen

Også Åndheim Kulde i Gudbrandsdalen opplever at privatmarkedet har stoppet helt opp. Daglig leder Torstein Heggestuen er ikke i tvil om at lav Enova-støtte er vesentlig for denne utviklingen. – Vi har hatt flere tilbud ute til kunder som ikke har blitt noe av på grunn av for dårlige støtteordninger, forteller han. I tillegg har leverandører de siste dagene varslet prisøkning på 10 til 15 %, noe som heller ikke er gunstig for salget. – Økt Enova-støtte kunne ført til en bedre ordreinngang for mange i disse koronatider, mener Heggestuen.

Stort fall etter støtteendring

Golten Rør på Sotra har levert gulvvarme og bergvarme siden 1996, og har installert nesten 550 bergvarmepumper. De siste årene har dette segmentet utgjort 80 % av omsetningen, men nå har det falt til 10 %. Daglig leder Norvald Golten er ikke i tvil om at det skyldes redusert Enova-støtte fra 1. juni i fjor. – Det meste av nedgangen har vi hatt etter det, fastslår han.

– Kuttet støtte for tidlig

– Her er Enova helt på luggeføre; de har kuttet støtten altfor tidlig, mener daglig leder Hans-Erik Fossum i Fossum & Kristiansen AS i Oslo. Bedriften har permittert flere i ledelsen, men har fortsatt jobber til de produserende takket være en del større prosjekter hos næringskunder. – Hos privatpersoner er det nesten bråstopp i forespørslene, sier Fossum.