Dette sier fagsjef for varmepumper, Morten Solsem, i ABK-Qviller AS til Tekniske Nyheter.

– En effektfaktor på 1 ser man veldig sjelden på luft–vann-varmepumper. Men, det kan være utfordringer som gjør at varmepumpen ikke er i stand til å levere høy nok temperatur når det er kaldt, eller at utetemperaturen er lavere enn varmepumpens driftsområde. Mange varmepumper har en avtagende maksimumstemperatur når det er kaldt ute, som igjen gjør at du kanskje må slå den av og bruke et annet varmesystem i tillegg, sier Solsem.

 – En effektfaktor (COP) på 1 ser man veldig sjelden på luft-vann-varmepumper, sier fagsjef for varmepumper, Morten Solsem, i ABK-Qviller AS. Her avbildet under Varmepumpekonferansen i mars. Foto: Tekniske Nyheter

 

Det er også stor forskjell på varmepumpene. De beste er i stand til å levere over 60 grader med varme, selv med utetemperaturer ned til 20 til 25 kuldegrader, sier Solsem. – Det handler litt om hvilken teknologi og løsning man ser på.

– Det stemmer at det finnes luft–vann-varmepumper som ikke er dimensjonerte, eller som har et vannbårent distribusjonssystem som gjør at de ikke bidrar noe særlig rundt minus 15 kuldegrader og lavere, sier daglig leder i Norsk Varmepumpeforening, Rolf Iver Mytting Hagemoen. – Hvis man har et høytemperatursystem, ikke nok vannbåren varme i gulv eller nok radiatorer eller viftekonvektorer, så kan det være at luft–vann-varmepumpen ikke leverer nok varme på de kaldeste dagene. Bergvarme koster mer, men er en mer robust løsning der det er veldig kaldt og der oppvarmingsbehovet er stort. Likevel finnes det mange gode luft–vann-varmepumper.

– Men med en riktig dimensjonert moderne og effektiv luft–vann-varmepumpe, har man flere løsninger på markedet som leverer godt med utetemperaturer på minus 15 og kaldere, sier Hagemoen.

En varmepumpe er ikke nødvendigvis en varmepumpe

– Det som har vært problemet, er hvis noen har montert en standard luftkjølt kjølemaskin, som er reversibel og som dermed også kan avgi varme. Disse maskinene er langt ifra optimalisert som en varmepumpe, verken i forhold til driftsområdet med stopptemperatur f. eks. ved -10 °C ute, eller i forhold til maksimal temperatur som den kan levere når det er kaldt, sier Solsem.

– Har man montert en slik maskin som en varmepumpe, som i utgangspunktet er en reversibel kjølemaskin, så blir det nødvendigvis ikke et vellykket varmepumpeprosjekt, sier Solsem.

Nå har det blitt flere modeller i markedet som er tilpasset varmepumpedrift. – Dette går ofte på avrimings- og kompressorteknologi. De beste har nå EVI-kompressorer som kan levere veldig høy temperatur og god effektivitet også ved lav utetemperatur, sier Solsem.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 16/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!