Dette melder Norsk Varmepumpe-forening (Novap). – For første gang passerte vi hundre tusen solgte varmepumper, det er ganske sterkt, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Novap.  Salget av luft-til-luft-varmepumper økte med 8 %, mens luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper gikk ned sammenlignet med 2018.  

Hver fjerde er luft–luft-erstatning 

Prognosesenteret har også gjort en utvalgsundersøkelse hvor de spør hvor varmepumpene er blitt installert. For luft-til-luft-varmepumper viser den at de tre største markedene er:  

- Nyinstallasjon i eksisterende bolig som ikke har varmepumpe fra før:  36 % 

- Erstatning av gammel varmepumpe: 26 % 

- Eksisterende bolig som har varmepumpe fra før og installerer flere: 12 % 

Erstatningsmarkedet er i vekst, og Prognosesenteret forventer at det blir like stort som nyinstallasjon i 2022. Deretter vil erstatning fortsatt vokse, mens nyinstallasjon gradvis vil avta etter hvert som flere og flere boliger allerede har varmepumpe.  

– Vi tror erstatning er et nokså stabilt segment selv i disse tider. Går varmepumpen din i stykker, skal det nok mye til for at du ikke erstatter den, sier Hagemoen.  
 

Mersalg er mulig 

Han trekker også fram muligheten for mersalg til eksisterende kunder.   – Hver åttende varmepumpeeier har allerede valgt å kjøpe seg varmepumpe nummer to. Så det kan ligge gode salgsmuligheter i kundedatabasen din, sier Hagemoen. Hyttemarkedet utgjør også en god del varmepumper årlig – snaut 6 500 i 2019.

27 % nedgang for luft-til-vann-varmepumper 

Antall solgte luft-til-vann-varmepumper sank med 27 % fra 2018 til 2019. Nedgangen i salget begynte etter at Enova kuttet i sine støttesatser 1. juni 2019. Ifølge utvalgsundersøkelsen fordelte luft-til-vann-varmepumper i 2019 seg slik (de tre største segmentene):  

- 59 % gikk til å erstatte oljefyr 

- 17 % gikk til eksisterende boliger som har vannbåren varme fra før 

- 12 % gikk til nye boliger (installert før overtakelse).  

7 av 10 væske-vann-varmepumper erstattet oljefyr 

For væske-til-vann-varmepumper var nedgangen i antall solgte enheter betydelig lavere: 10 % fra 2018 til 2019. Utvalgsundersøkelsen viser at:  

- Hele 68 % gikk til å erstatte oljefyr 

- 12 % gikk til eksisterende boliger med vannbåren varme 

- 9 % gikk til nye boliger (installert før overtakelse) 

– Vi tolker dette som at markedet for varmepumper for vannbåren varme, ikke er modent. Tallene viser tydelig at salget de siste årene har vært drevet av forbudet mot fossil olje til oppvarming, sier Hagemoen. Novap jobber nå for å få Enova til å doble støttesatsene sine ut året.  

– Vi jobber samtidig for at nye byggeforskrifter fra 2021 skal premiere valg av varmepumper i nybygg, sier Hagemoen.