Dette melder Novap.

Denne skuffelsen er ikke foreningen alene om. Sammen med 21 andre organisasjoner som representerer boligeiere, utbyggere, arbeidstakere og grønne bedrifter har NOVAP bedt Stortinget sikre bedre støtteordninger fra Enova for viktige miljøtiltak som varmepumper, solenergianlegg og energieffektivisering. Fånyttes.

 

– Dette handler om mange arbeidsplasser i mange lokalsamfunn – og det handler om bedrifter som tilhører fremtiden: Vi trenger dem for å nå Norges klimamål på kort og lang sikt, sier Baardsen.

Må motivere til energitiltak

Bedriftene må overleve den krevende perioden vi er inne i – og boligeiere må fortsette å investere i smarte elbilladere, solceller, varmepumper og strømstyringssystemer. Det poengterer energipolitisk rådgiver Linda Ørstadvik Öberg i Huseierne, en av organisasjonene som sammen med NOVAP har presset på for å få bedre tiltak.

 

– Uten flere på laget blir det vanskelig å få til det grønne skiftet, så å sikre folks motivasjon for å gjennomføre energitiltak blir avgjørende fremover, understreker Öberg. Huseierne og de 21 andre organisasjonene mener at Enova heller bør doble støttesatsene til energitiltak enn å kutte og avvikle dem.

Rask sysselsetting

Enova får 2 milliarder kr ekstra i grønn tiltakspakke, men det skal kun gå til teknologiutvikling i industrien. – Teknologiutvikling er viktig, men i en tid med rekordhøy arbeidsledighet skjønner vi ikke hvorfor myndighetene ikke vil satse på kjente tiltak som raskt kan rulles ut og øke sysselsettingen, sier Baardsen.

Les mer i brevet de 22 organisasjonene har sendt til Stortinget.