– Ved solcelleinstallasjoner på kulturhistoriske bygg er det viktig å både ta hensyn til byggets identitet og dets visuelle virkning i miljøet, sier seniorrådgiver i KA, Harald Ringstad, til KAs websider.

På taket mot nord er det på Sarpsborg kirke valgt å montere rene glassplater som ser ut som solceller. Foto: Tekniske Nyheter

Han har vært en sentral person hos KA når det gjelder utprøving av solcelleteknologi på kirker i Norge. I tillegg til Strand kirke er det i 2019 også montert solceller på taket til Sarpsborg kirke. I motsetning til å beholde eksisterende skifer på taket mot nord, som på Strand kirke, er det på Sarpsborg kirke valgt å montere rene glassplater som ser ut som solcellene på taket mot nord, ifølge ka.no.

Viser ansvar for klima

– Vi har sett hvor viktig dialog og faglige diskusjoner er. Solceller på alle kirketak er ikke løsningen, men slike prosjekter utløser en bevisstgjøring innad i kirken og hos vernemyndighetene, og mellom ansvarlige myndigheter og tiltakshaver, sier Ringstad.

En grunntanke for prosjektet er at norske trossamfunn må ta sitt ansvar knyttet til de alvorlige klimaendringene.

– Strand kirke er gjennom et målrettet energieffektiviseringstiltak og solceller selvforsynt med energi, og er nå et forbilde på hvordan kirken kan ta et lokalt og effektivt miljøansvar, sier Ringstad.

Ser på løsning fra Sveits

I Sveits har forskere fra EPFL (Research Institute and University Lausanne) utviklet en metode og et verktøy for å vurdere både den estetiske effekten av solceller på bygninger med høy kulturminneverdi og objektive kriterier for hvordan man går fram.

– Det blir naturlig å se nærmere på verktøyet for en eventuell bruk for Den norske kirke og myndighetene.

Veileder for solceller på kirketak

I evalueringsrapporten konkluderer KA med at man ser behovet for å utarbeide objektive vurderingskriterier til hjelp og veiledning for alle som vurderer om deres kirketak er egnet for solceller. Derfor har Kirkerådet, Riksantikvaren og KA nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide en veileder for solceller på kirketak.

– Objektive kriterier er nødvendig for å finne gode individuelle løsninger for hvert enkelt kirkebygg. Et viktig prinsipp i kulturminnevern er å behandle hvert enkelt kulturminne individuelt, sier Ringstad ifølge ka.no.

Evalueringsrapporten finner du her!