– Nye tall fra våren 2019, viser at enkelte steder kan nybygde solenergi- og vindkraftverk konkurrere med avskrevne kullkraftverk. Dette sa kommunikasjonsdirektør Sven Røst i Scatec på Hydrogenkonferansen den 28. mai.

– Ved å bygge nye solkraftverk kan man få energipriser som er lavere enn driftskostnadene til et kullkraftverk, sa Røst. – Da har energirevolusjonen virkelig kommet langt.

Siden 2010 har kostnadene til utbygging av solenergi falt med 80 prosent. – Ser vi på læringskurven, som viser hvor mye kostnadene faller når utbyggingen dobles i volum, så ligger den på 28 prosent. Det er imponerende uansett hvilken industri man sammenlikner med, sa Røst.

Det er forventet at modulkostnadene vil fortsette å synke. – Det er snakk om bortimot 40 prosents reduksjon de neste fire årene. Det betyr at vi enkelte steder kommer ned i kilowattimepriser på en cent (cirka 9 øre), og da vil det bli tøft å konkurrere med solenergi, sa han.

I solenergibransjen er det omvendte anbud. Organisasjoner legger ut prosjekter som de ønsker tilbud på. Selskaper som leverer den laveste strømprisen, får tilslaget. – Allerede nå er det anbud som ligger under 3 cent (cirka 27 øre) per kWh. Dette er billig, sa Røst.

Solenergi utgjør over to prosent av verdens totale elektrisitetsproduksjon

Det sist oppjusterte tallet for installert solkrafteffekt, var på 107 GW i 2018. Det var det første året hvor vi nådde over 100 GW med installert effekt. – Det er tre og en halv gang mer enn den samlede installerte norske vannkraftkapasiteten, sa Røst.

Konservative estimater viser at veksten vil fortsette. Det legges til grunn en vekst på 10 prosent også i år.

I 2018 ble det produsert 600 TWh med solkraft i verden. – Det er mer enn 2 prosent av verdens totale elektrisitetsproduksjon og fire ganger mer enn norsk vannkraftproduksjon, sa Røst. – I 2015 var andelen på 1 prosent. Bare tre år etter, er vi altså over 2 prosent. Det viser tempoet i utviklingen.

Norge ligger etter Sverige

– For 20 til 30 år siden var Norge relativt sett en stormakt innen bruk av solceller, fordi det var så mye solceller på hyttene rundt omkring, sa Røst.

I Norge hadde vi en vekst i solenergi på 29 prosent i 2018. Det vil si 23,5 MWp installert effekt. Akkumulert hadde vi i 2018 en installert effekt på 68 MWp. – I Sverige installerte de i fjor 180 MWp, og de har tilsammen en installert effekt på 410 MWp. En av grunnene til at Sverige ligger foran Norge, er at de har hatt et bedre subsidie-regime, sa Røst.


Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 25 /2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!