En oversikt viser at bygningene Statsbygg eier og forvalter, har nærmere 800 000 kvm takflate med potensial for energiproduksjon. Forhold som for eksempel størrelse, kulturhistorisk vern og geografi gjør imidlertid at ikke alle flatene kan utnyttes, melder Statsbygg.

Gjennom prosjektet JaTak kartlegger Statsbygg nå hvor stor andel av takene som faktisk kan ha solceller.

– Dette er et viktig ledd i arbeidet vårt med å finne bærekraftige løsninger i eiendomsdriften. Om vi antar at en tredjedel av disse takflatene kan utnyttes, gir det en mulig energiproduksjon på cirka 30 GWh. Det tilsvarer årsforbruket til 1 500 eneboliger eller 12 000 elbiler, sier Statsbyggs direktør for drift og vedlikehold, Thorbjørn Nævdal.

Viktig for å nå klimamålene

Et av Statsbyggs klimamål er å redusere energiforbruket i eksisterende bygninger med inntil 40 prosent frem mot 2030.

– For å få til det, må vi produsere mer lokal fornybar energi via tiltak som solceller. Vi må også gjennomføre enøktiltak som for eksempel etterisolering og bruk av sensorer for riktig energistyring, sier Nævdal.
Å nå klimamålet vil kreve investeringer på flere hundre millioner kroner. Nævdal understreker at dette i et langsiktig perspektiv er lønnsomme investeringer for staten.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 2/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!