Dette melder uib.no. 

– Vi har lenge hatt et ønske om å ta i bruk denne teknologien for å ta ned energiforbruk og klimabelastning til bygningsdrift. I 2019 var det kapasitet og midler til å gjennomføre det første prosjektet, sier enøk-ingeniør Steinar Sundberg.

Produserer 100 000 kWh

Odontologibygget ble valgt som det første bygget til å få solceller ved UiB, da det elektriske anlegget i bygget er svært godt egnet til formålet, og bygget har en relativt stor grunnlast på elektro. 

 

 

Solcelleanlegget er dimensjonert for å kunne levere all produksjon av strøm internt i bygget, og ifølge Sundberg er stort sett alle tilgjengelige takflater kledd med paneler. Totalt er det montert 466 paneler, som vil gi en årsproduksjon på cirka 100 000 kilowattimer. Det utgjør rundt ti prosent av det totale forbruket i odontologibygget.

– Bygget har store effekttopper midt på dagen, noe som medfører at vi betaler cirka 300 000 kroner i året i effektavgift. Håpet er at solcelleanlegget, i tillegg til å bidra med cirka 100 000 kroner i strømproduksjon, vil senke effekttariffen med omtrent samme beløp.

Investeringen var på omlag to millioner kroner, så dette betyr at anlegget skal være nedbetalt på rundt ti år, sier Sundberg ifølge uib.no.