ZEB-laboratoriet, som er et samarbeid mellom NTNU og SINTEF, Veidekke Bygg Trøndelag og LINK arkitektur, ligger i Høyskoleringen i Trondheim. Det nesten 2 000 kvadratmeter store bygget vil stå ferdig i løpet av dette halvåret, melder Ramirent i en pressemelding.

 

 

Ifølge arkitektselskapet LINK Arkitektur blir ZEB Flexible Lab det mest bærekraftige bygget i verden med dokumentert klimaregnskap. Byggeperioden har også vært veldig ”grønn”, i og med at Ramirent Norge og Solcellespesialisten sammen har sørget for at mye av byggestrømmen kommer direkte fra solcelleanlegget.

– Den miljøvennlige løsningen har ikke vært prøvd ut i særlig stor grad i markedet tidligere, så dette er ekstremt spennende og fremtidsrettet, sier markedssjef Belinda Sandberg i Ramirent Norge. Og prosjektleder hos Solcellespesialisten, Anne Marte Minge Engh, bekrefter at det er første gang de har benyttet en slik løsningen under selve byggeperioden.

– Dette er fremtiden

– Da Veidekke var ferdig med taket på ZEB-laboratoriet, og solcelleanlegget var på plass, koblet vi solcelleanlegget opp mot Ramirents strømanlegg. Solcellene produserer i snitt nesten tre ganger forbruket på anlegget. På grunn av variasjon i effektbehov og produksjon fra solceller utenfor anleggets åpningstider, har solceller de siste ukene stått for over 60 prosent av byggestrømsforbruket, mens resten har blitt eksportert tilbake til nettet. Hadde vi imidlertid hatt en batteribank, så ville hele strømbehovet til anlegget blitt dekket av solceller, og da med nettforsyning kun for back up og eksport, opplyser Ramirents hovedansvarlige for byggestrøm i Trøndelag, Andrew Steven Tuck.

– Dette er ikke bare veldig miljøvennlig og bærekraftig, men det er også lønnsomt, sier Tuck som er helt overbevist om at dette er en løsning som vil bli stadig mer brukt rundtomkring på norske byggeplasser i årene som kommer.

Med den midlertidige tilkoblingen er det tilkoblet 224 av solcellepanelene på taket, sier Tuck. – Hvert panel har en effekt på 350 Wp, som da gir cirka 78,4 kWp installert effekt.

Ramirents hovedansvarlige for byggestrøm i Trøndelag; Andrew Steven Tuck(t.h.) og driftsleder i Veidekke, Rickard Tällberg. Foto: Ramirent

 

Pilot-prosjekt

At dette er fremtiden er også Solcellespesialistens prosjektleder, Anne Marte Minge Engh, overbevist om. Selskapet er i dag landets største totalleverandør av solcelleanlegg.
– Det er stadig økt fokus på å få ned CO2-fotoavtrykket på byggeplasser, og dette er en super og veldig fin måte å løse dette på. Vanligvis er vi for sent inne i prosjektet med solcelleanlegg, til at vi kan gjennomføre en slik løsning, men denne gangen var vi mye tidligere inne i prosessen, siden dette var et integrert tak. For å få til enda mer av dette i fremtiden, så handler det blant annet om å få på plass solcelleanleggene enda tidligere i byggefasen enn det gjøres i dag, sier Engh.

 

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 23/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

             

FAKTA


* ZEB-laboratoriet eies og driftes av NTNU og SINTEF, og er finansiert av NTNU, SINTEF, Forskningsrådet og Enova.

* Bygningen vil danne et levende laboratorium. Det vil si at mennesker som bruker den som et vanlig kontorbygg eller til utdanningsformål, blir eksperimentelle parametere som gir variasjon i belastningen med sin bruk av lokalene.

* Laboratoriet vil være et fullskala kontorbygg der bygningsfasader, komponenter og tekniske systemer kan modifiseres og erstattes.

* Elementene kan sammenkobles slik at de utgjør en del av eller et komplett nullutslippsbygg.

* Det benyttes kunstig intelligens til å tolke sammenhenger mellom innendørs posisjoneringsdata og inneklimadata.

* Bygget får sitt eget energiforsyningssystem og blir koblet til offentlig strøm og fjernvarmenettet på campus. Måling og kontroll av energiforsyning, lufttilførsel, belysning og solavskjerming kombinert med antall brukere av bygget, utføres via et eget bygningskontrollsystem.

* Selve laboratoriet er utstyrt med bygningsintegrerte solcellepaneler og en varmepumpe som kan benytte seg av forskjellige varmekilder som varmegjenvinning fra service og utendørs luft.


Kilder: Sintef og Link arkitektur