Dette sa Josefine Selj som er faggruppeleder for PV-systemer ved Ife (Institutt for Energiteknikk), under webinaret ”Solenergi som koronatiltak” som ble avholdt på den grønne digitale Arendalsuka onsdag 12. august. Arrangør av webinaret var Solenergiklyngen, Asplan Viak, Klimapartner og UN Global Compact Norge.

 

 

– Det er nå betydelig lavere investeringer i energi på verdensbasis. Anslaget til IEA (International Energy Agency) ligger på 20 prosent i reduserte investeringer. Dette treffer hele kraftbransjen, men det er forventet at det treffer sol og andre fornybare energikilder mindre hardt enn fossil kraftproduksjon.

– Grunnen til at det forventes å treffe sol mindre hardt, er at i mange markeder er solkraft billigst, og dermed den teknologien som er mest lønnsom å gjennomføre, sa Selj.

– Men, det vil være redusert installsjonshastighet i forhold til det som var forventet, også for sol. Det er uheldig når vi ønsker å installere mer fornybar kraft, sier Selj. – Selv om dette vil være et bra CO2-år, så forventer vi at utslippene etablerer seg på tidligere nivåer, etter at koronakrisen er over. Vi kan ikke hvile på laurbærene selv om utslippene går ned i år.

 

 

 – Utviklingen for flytende sol ser veldig lovende ut fremover, men vi mangler insentiver, sier Josefine Selj som er faggruppeleder for PV systemer ved Ife (Institutt for Energiteknikk). Foto: Ife

 

 

– Den 20 prosent store reduksjonen i forhold til 2019, er et anslag fra IEA. Så får vi se når man teller opp på slutten av året, hva det faktisk blir. Men det er hevet over enhver tvil at det blir en betydelig reduksjon i forhold til det som var forventet, sa Selj.

Hvorfor begrense oss til flytende havvind?

– Utviklingen for flytende sol ser veldig lovende ut fremover, men vi mangler insentiver. Jeg tror det har et veldig stort potensial, sa Selj. – Jeg har vanskelig for å se at det har mindre potensial for Norge, å skape arbeidsplasser med flytende sol, enn med flytende havvind.

Flytende havvind ble tilgodesett med en del millioner i den grønne omstillingspakken regjeringen kom med før sommeren. Flytende sol ble ikke nevnt. Det skulle blant annet brukes 10 millioner kroner for å se på underleverandørkjeder.

– Vi er avhengige av å gjøre mer enn å skape teknologi og selge patentene. Det er veldig viktig å også få med underleverandører. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke gjør det for flytende sol også. Hvorfor begrense oss til flytende havvind? spør Selj.

Stort potensial for flytende sol

– Potensialet for installert kapasitet for flytende sol på verdensbasis, er det knapt noen øvre grense for. Hvis vi dekker 2 prosent av de menneskeskapte reservoarene, så er vi over det vi har installert på land per i dag, sier Selj. – Deretter kan man utvide til naturlige reservoarer.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 25/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!