Dette sier Anders Brage Mikkelsen i Citycon. Han holdt et innlegg under Årets grønne driftskonferanse som ble arrangert av Grønn Byggallianse i november 2018. Tema var Citycons erfaringer med sertifisering av byggene i sertifiseringssystemet Breeam In-Use.

– Per i dag er det veldig få leietakere som spør om hvordan vi gjør det i Breeam In-Use. Håpet er at dette etterhvert er det første leietakerne spør om, sier Mikkelsen. – Et annet motiv er dette med grønn finansiering. Når man henter penger til prosjekter på det internasjonale markedet, så er det blitt populært å grønnvaske investeringsporteføljen. Da er Breeam In-Use et verktøy for det. Får vi litt lavere renter, kan det bli mye penger når vi henter store beløp, sier Mikkelsen.

I tillegg er det en motivasjonsfaktor for Citycon å bidra til det grønne skiftet, slik at det blir bedre for de som kommer etter oss.

– Vi har sertifisert alle våre norske bygg i standarden Breeam In-Use. I løpet av året skal vi ha sertifisert alle bygg i resten av Norden og Europa. Citycon sertifiserte byggene etter del 1, som omhandler selve bygget, og del 2 som omhandler forvaltingen av bygget og rutinene rundt det. – Del 3 i Breeam In-Use omhandler leietakerne. I og med at vi i kjøpesenterbransjen bytter leietakere relativt ofte, så vi den delen som litt for komplisert, sa Mikkelsen.

 

Citycon har valgt å sertifisere bare fellesarealene og driftskontoret, som er et alternativ i Breeam In-Use. – Dette gjorde det litt komplisert, fordi vi måtte gjøre noen grenseoppganger på de tekniske anleggene og på rutiner. Det førte til noen utfordringer for oss, sa Mikkelsen.

Kjennskap til byggene

En verdi av å sertifisere for Breeam In-Use er at man får økt kjennskap til byggene. – Man skal innom alle kriker og kroker, og det fører til at vi får en kjempe- oversikt, sa Mikkelsen. – Jeg opplevde også at vi fikk bedre kjennskap til egne retningslinjer.

– Prosessen er også en inspirasjon til forbedring. Da vi gikk gjennom spørsmålssettet angående stengeventiler i toalettsonene i et av byggene, fant vi ut at vi ikke hadde montert det. Da kjøpte vi stengeventiler, sier Mikkelsen. – Fordi vi har automatisk lysstyring i toalettsonene, så stenger vi nå vannet når lyset går av. Dette er veldig bra for å sikre seg mot lekkasjer.

Et annet spørsmål gikk på om vi bruker vann som ikke kommer fra det kommunale nettet. Det kan man få poeng for. – Da dro driftsleder på det aktuelle bygget ut og kjøpte en tønne på 200 liter, som han satte under avløpet fra taket. Den bruker han for å vanne blomsterpyramidene foran inngangspartiet, sa Mikkelsen.

I Finland fortalte han at de har satt opp bikuber på enkelte kjøpesentre. Det er slike ting man oppdager når man jobber gjennom spørsmålene i Breeam In-Use. – Man kan sanke poeng på å gjøre små tiltak som gjør oss mer grønne, sa Mikkelsen. – Det er veldig nyttig.

  

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 4/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

 Breeam In-Use

Breeam In-Use er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.

Systemet kan brukes internt for egenevaluering, og man kan uten ekstern bistand evaluere og forbedre miljøytelsen til enkelteiendommer eller hele porteføljer. Dersom man knytter til seg en ekstern revisor, kan man ta ut et Breeam In-Use-sertifikat for bygget, forvaltningen og bruken – hver for seg eller samlet.

Kilde: Grønn Byggallianse