Tiltak i eksisterende bygg er avgjørende for å innfri klimamålsetningene, og i Trondheim er det et stort antall eldre bygninger. Mange av dem eies av prisvinner E. C. Dahls Eiendom. Dette melder Trondheim kommune.

 

Lisa Johansen og Nils Magne Vikan i E. C. Dahls Eiendom, omkranset av kommunalrådene Ola Lund Renolen(t.v.) og Erling Moe (t.h.). Foto: Geir Hageskal   

 

Enormt potensial

– Alle eiendommer vi kjøper, er innenfor elveslyngen. Her er det mange eldre bygg. Vi ser et enormt potensial i å redusere energiforbruket i disse, sier prosjektleder og teknisk forvalter Lisa Johansen i E. C. Dahls Eiendom AS. Selskapet har blant annet utviklet Prinsens gate 39, som i dag huser AtB, til et lavenergibygg. 

Ifølge innkjøps- og prosjektleder Nils Magne Vikan har E. C. Dahls Eiendom standardisert grønne leiekontrakter til alle sine leietakere. 

 

 

Juryen berømmer et langsiktig og systematisk energi- og klimaarbeid hos prisvinneren. E. C. Dahls Eiendoms satsing på energisparing monner, og at en så stor aktør går foran gir dessuten en viktig signaleffekt. Prisen ble gitt for Prinsens gate 39 spesielt, men juryen vektla også de gode resultatene av energitiltak på selskapets andre eiendommer.

– Viktig å ta godt vare på det vi allerede har

– Mens energi- og klimavennlige nybygg gjerne er spektakulære og lette å bli betatt av, så er det ikke like mye blest om mer grå og hverdagslige ting som det å vedlikeholde, ta vare på og løfte opp alle de eldre byggene vi har i byen til dagens (energi-)standarder, sier juryen i sin begrunnelse for prisen. – Skal vi gjøre noe med utfordringer for både energi, klima og biomangfold, er det viktig å ta godt vare på det vi allerede har. 

I år var det flertall i juryen for å gi selve prisen for energitiltak i eksisterende bygg. Årets prisvinner er også blant de største eiendomsselskapene i Trondheim. Selskapet har jobbet solid med energitiltak i mange år og har svært gode resultater å vise til.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 35/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

  

             

Energitiltak i Prinsens gate 39 og andre av E.C. Dahls eiendommer i Trondheim

Prinsens gate 39, bygd i 1987, inngår i selskapets energisatsing og er rehabilitert til å være 13 % bedre enn energiklasse A med et energiforbruk på 78 kWh/m2/år. Enovas statistikk oppgir 286,8 kWh/m2/år for tilsvarende bygg.

- Midtbyens første solcelleanlegg på taket. Kjøleanlegget brukes som varmepumpe og kan dekke 70 % av byggets varmebehov, samt 100 % av byggets kjølebehov. Bygget har fått individuell sonestyring av ventilasjon, web-basert SD-anlegg, integrert solavskjerming (elektrokromatisk smartglass) m.m. Nye energitiltak er under utvikling.

- Leietakerne har “en grønn brukeravtale” som ivaretar energiforbruk, byggets miljøpåvirkning, avfall, drift og vedlikehold.

- E. C Dahls Eiendoms store energiprosjekt fra 2012 til 2016 som omfattet 45 eiendommer (de fleste av eiendommene) ga et årlig redusert energiforbruk på 24 %. F.eks. hadde Pirsenteret deretter fram til 2018, redusert årsforbruket med 48 %. Dronningens gate 7 har oppnådd 35 % mindre forbruk av energi sammenlignet med samme periode i 2018 og 2019.

Kilde: Trondheim kommune

 

 

 

 

 Hedrende omtale til Posten/Bring og Koteng Eiendom. Les mer her!