– Teknologien i våre nye bygg viser oss mulighetene for effektiv og smart drift. Da er det naturlig at vi også ser på om vi kan ta de eksisterende byggene våre noen steg videre, sa teknisk sjef Lars Kverne i Entra under et innlegg på Årets grønne driftskonferanse torsdag den 7. november.

 

Schweigaardsgate 16 i Oslo. Foto: Tekniske Nyheter

 

Schweigaards gate 16 er et relativt nytt bygg. I de fire årene det har vært i drift, så har det vært driftet på cirka 100 kWh per m2 per år, men Entra ønsker å drifte det enda lavere.

– Vi har satt i gang et prosjekt hvor SD-anlegget skal registrere bruk av forskjellige arealer – rom, kontorer og åpne landskap med informasjon fra bevegelsessensorene i bygget, som i dag styrer lys. Formålet er at anlegget skal lære seg bruken og kontinuerlig optimalisere driften deretter, sier Kverne.

– Som et eksempel kan SD-anlegget lære seg at i 3. etasje kommer folk på jobb kl. 07.00, mens de i 7. etasje ikke kommer på jobb før i 9-tiden, sier Kverne. – Dette blir logget over tid, og det blir laget et tilpasset tidsprogram til de forskjellige lokalene og hvordan de faktisk brukes.

 

 

Lars Kverne (til venstre) og Per Aasen fra Team Oslo Sentrum i Entra AS, i aksjon under Årets Grønne driftskonferanse som arrangeres av Grønn Byggallianse. Foto: Tora Hope/Grønn Byggallianse

 

– Det er veldig spennende å se hvor mye SD-anlegget justerer seg, og vi kan fra uke til uke se en utvikling, sa Kverne.

Entra har forhåndsdefinert en relativ ambisiøs kjernetid i Schweigaardsgate 16. Det er fra 09.00 til 15.00. – Da regner vi med at det er flest folk er på jobb, og inneklimaet skal være optimalt. Utover dette er det automatisk individuell tilpassing av de ulike arealene, sier Kverne.

Resultatene etter cirka to måneders drift, er at noen arealer har fått økt driftstiden sin, fordi folk jobber mer enn forventet. – Uregistrert bruk har ført til at de som har jobbet uten driftstider, har jobbet i et ikke optimalt inneklima. Med et automatisk tilpasset tidsprogram vil de nå oppleve et bedre inneklima, sa Kverne. – Andre arealer har fått reduserte driftstider.

Kverne sier at dette koker ned til at det er inneklima kontra energi, som det alltid gjør, og Entrabygg skal være de byggene der de mest fornøyde menneskene jobber. – Vi har parametere i programmet som gjør at vi kan stramme inn, og pushe grensene for energioptimalisering i bygget, uten at dette går på bekostning av opplevd inneklima, sa han.

– Inneklimaet skal være bra når du kommer på jobb, fordi SD-anlegget vet når du kommer, sa Kverne. – En problemstilling er at dersom om det kommer én på jobb kl. 05.00, skal vi da telle med ham, eller skal vi vente til det er flere mennesker i arealene, sa Kverne. – Dette er noe vi vil optimalisere etter hvert.

Det er bevegelsessensorene som styrer om bygget går fra nattmodus til dagmodus – dvs. når systemet forventer at arealene er i bruk. Er det et møterom hvor CO2-konsentrasjonen øker, vil luftmengden reguleres automatisk i forhold til det, på tradisjonell måte, sa Kverne.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 36/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!