Citycon eier og forvalter mer enn 40 kjøpesentre i Norden. 25 av disse er i Norge. Selskapet skal bli klimanøytralt innen 2030, og arbeidet med standarden Breeam In-Use er viktig for å nå målet. Breeam In-Use er et sertifiseringssystem for næringsbygg.

 

– Nå er vi der snart. Engasjement og målrettet arbeid i selskapet gjør at vi i løpet av dette året kommer til å nå målet om at alle sentrene våre er Breeam In-Use-sertifiserte, sier Bill Engeness, leder for bærekraft i Citycon i en pressemelding.

– Et godt styringsverktøy

Engeness forteller at Breeam In-Use blant annet handler om å redusere energiforbruket, benytte miljøvennlige materialer og effektiv avfallshåndtering i tillegg til ledelse og helse. – Breeam In-Use er et godt styringsverktøy som gjør oss i stand til å jobbe effektivt, slik at vi kan nå ambisiøse miljømål i en stor organisasjon med mange eiendommer og mange ansatte, sier Engeness.

Han forteller at Breeam In-Use er et internasjonalt sertifiseringssystem som er et verktøy både for å redusere driftskostnader og redusere miljøbelastningen. – Bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd gjennom Breeam In-Use, sier Engeness.

Den 14. februar lanserte Citycon bærekraftrapporten for 2019, hvor det fremkommer at 84 prosent av sentrene er sertifiserte i henhold til Breeam In-Use. I 2020 skal alle sentrene i Norden sertifiseres.

– Citycon var først ute i Norge, da Kremmertorget i Elverum ble Breeam Nor-sertifisert i 2013. Senteret har senere også blitt Breeam In-Use- sertifisert. Målrettet arbeid over tid gjør at vi i løpet av 2020 går fra en sertifiseringsgrad på 84 prosent til at alle sentrene blir sertifiserte. Det er et formidabelt arbeid som utføres av driftsteamene ute på sentrene, sier Engeness.

To tredjedeler av sentrene til Citycon har fått klassifiseringen ”Excellent” eller ”Very good” på Breeam In-Use-skalaen.