Det melder Entro AS på sine websider.

I tomme bygg eller bygg hvor det er svært få personer til stede, kan justering av de tekniske anleggene redusere kostnadene til energi- og vannforbruk betydelig. Energi- og miljørådgiver i Entro, Patrik Hjertkvist, har følgende råd til eiendoms- og forvaltningselskaper som ønsker å holde kostnadene nede i disse krisetider:

Råd 1: Få oversikt over hvor mange som er i bygget

Det første du bør gjøre, er å få oversikt over hvor mange som er i bygget på en vanlig arbeidsdag og hvilke smitteverntiltak dine kunder eller brukere har satt i verk. I enkelte bygg er det veldig få personer i bygget og ingen som bruker møterommene. I andre bygg er det fortsatt en del mennesker på jobb, men disse er kanskje pålagt å sitte mer spredt. Er det butikker i bygget, kan det være at de har strammet inn åpningstidene sine og ikke har behov for varme eller ventilasjon like mange timer i døgnet.

– Får du oversikt over hvilke tiltak brukerne av bygget har gjort for å begrense smittefare og spredning av koronaviruset, får du samtidig oversikt over hvilke behov du fortsatt må ivareta og hvilke tekniske anlegg du kan justere driften på, sier Hjertkvist.

 

Råd 2: Vurder om du kan gå over til feriedrift

I de fleste næringsbygg er smitte via ventilasjonsanlegget lite sannsynlig. Er det fortsatt personer på jobb, og full aktivitet i bygget, skal du fortsatt la ventilasjonsanlegget gå som vanlig.
Er bygget helt tomt, kan du vurdere om du skal slå av ventilasjonsanlegget helt. Du må imidlertid vurdere om dette er forsvarlig i ditt bygg.

Er bygget lite i bruk, kan du redusere hastigheten på viftene i ventilasjonsanlegget. I de fleste bygninger kan du uansett justere driftstidene og senke innetemperaturen i lokaler der det ikke er noen til stede. – Hør med dine leietakere og kunder først, om hvilken drift de forventer å ha i tiden framover, og informer dem om de endringene du gjør, sier Hjertkvist ifølge entro.no.

Råd 3: Fang energityver og finn lekkasjer

Hvis du kan, gå befaring på bygget.  Se om det står unødvendig mye lys på. Sjekk om det er teknisk utstyr, slik som PC-skjermer og prosjektorer, som står i standby og som heller kan slås helt av for å ikke trekke strøm. Gå inn på alle toaletter og garderober og hør om det renner eller drypper.

– Nå er tiden inne for å fikse, reparere og slå av unødvendig utstyr. En kran som står og drypper, eller en flottør som har hengt seg opp, kan komme til å koste dyrt dersom dette ikke blir utbedret nå, sier Hjertkvist.

Råd 4: Følg nøye med på energi- og vannforbruket

I bygg med avanserte tekniske anlegg skjer det ofte avvik. Nå er det viktigere enn noen gang å følge nøye med på energi- og miljøoppfølgingssystemet (EOS). – Leietakerne dine vil være ekstra takknemlige for at du avdekker og utbedrer avvik raskt nå som også de er presset økonomisk, sier Hjertkvist.

Råd 5: Gå i dialog med avfallsselskapet

I bygg hvor kantinen er stengt og ellers har lavere aktivitet enn vanlig, vil mengden avfall gå betydelig ned. Dermed er det ikke behov for å hente avfallet like ofte. Hør med avfallsselskapet om det er mulig å gå over til en avtale hvor du ringer når det er behov for å hente avfall. En annen mulighet er å avtale lavere hentefrekvens for det avfallet dere vanligvis har mest av.