– Testresultatet er basert på bare to dager, da testen ble satt på pause på grunn av covid-tiltakene, sier daglig leder Daniel Fjærtoft i Sigra Group til EnergiRapporten. Selskapet står bak testen på Norsk Teknisk Museum.

– Dette blir spennende. Vi fikk bare noen ytterst få testdager før koronasituasjonen slo inn og vi måtte stenge museet. Så det ble vanskelig å sammenlikne data, sier administrerende direktør Frode Meinich på Norsk Teknisk Museum. – Resultatet på 58 prosent fra de to første testdagene, høres nesten utrolig ut. Så vi gleder oss til å se resultatene av resten av testen. Vi startet en ny testperiode den 3. juni, som skal vare i to måneder. Vi ser frem til dette, og håper det skal spare oss for mye energi fremover.

Sigra Group har fått støtte fra Oslo kommune til å teste ut Enerbrain, som er en ny teknologi for smart styring av eksisterende ventilasjonsanlegg.

– Enerbrain består av batteridrevne sensorer koblet til IoT-nettverket Sigfox, og egne styringsenheter for varme- og ventilasjonsanleggene som kobles opp til et skybasert SD-anlegg. Anlegget optimaliserer driften ved hjelp av maskinlæring, sier Fjærtoft.

De to dagene testen baserer seg på, er 11. og 12. mars. Da var Enerbrain slått på. Resultatene for de dagene ble sammenliknet med 4. og 5. mars, da Enerbrain var avslått. – Driften var den samme på de to dagene. Det er ikke andre åpningstider, eller andre driftsmessig forhold, som kan være grunnen til det gode testresultatet, sier Fjærtoft.

 

 

Det var foretatt en enøkanalyse før prosjektet. Der var anslaget en besparelse på 20 til 30 prosent. – Hvis dette testresultatet står seg, så vil de økonomiske kalkylene være enda bedre, sier Fjærtoft.

Optimaliserer driften med maskinlæring (kunstig intelligens)

– Fordelen med Enerbrain er at man får både et bedre inneklima og et selvfinansierende klimatiltak som gir økonomisk gevinst. Enerbrain har vist gode resultater i flere hundre bygg i Europa, med 15–30 % spart energi i HVAC-systemer, og har vunnet flere priser, sier Fjærtoft.

I dag styres varme og ventilasjon på Teknisk Museum av et SD-anlegg. – Driftspersonellet på Norsk Teknisk Museum legger inn data, som for eksempel større eller mindre luftmengder, mer varme osv., basert på den informasjonen de får, sier Fjærtoft. – Denne informasjonen er blant annet endringer i bruken av bygget, som overtid, kveldsarrangementer, stenging og åpning av utstillinger og de ansattes meninger om temperatur og luftkvalitet. Dette er et system basert på menneskelig intelligens og er ganske vanlig i bygg rundt omkring.

Det som skjer med Enerbrain er at sensorene som er installert, sender objektiv informasjon om temperatur, CO2 og luftfuktighet til Enerbrains programvare i ”real time”. Alle sensorene er tilkoblet internett gjennom et eget Internett of Things (IoT)-nettverk.

 

– IoT-nettverket heter Sigfox og bruker 200 kHZ av de frie radiofrekvensene under 1 GHz som gjør det stabilt og ressurseffektivt, sier Fjærtoft.

Enerbrains program bruker endringer i inneklimaparametre, til selv å lære når det er lurt å skru av og på ventilasjonen, gi på mer varme, bruke fyrkjelen og så videre, for å oppnå ønsket inneklima, samtidig som man bruker minst mulig energi. Enerbrain sender så beskjeder til styringsenhetene på varme og ventilasjonsanleggene.

 

 

– Forskjellen i forhold til dagens situasjon er at styringen av ventilasjonsanleggene vil skje basert på målerdata i stedet for menneskelig ”Gefühl”, og at reguleringen foretas direkte av en datamaskin i stedet for et menneske, sier Fjærtoft. – Dette gjør at systemet reagerer automatisk uansett om det er få eller flere mennesker i bygget. Det lærer seg også selv, om det er smart å varme gradvis opp eller kjøre full gass fram mot åpning.  

Responderer på energipriser og værmeldingen

Enerbrain responderer i dag på værmeldingen og vil i fremtiden respondere på energipriser, slik at den kan velge å varme opp når strømprisen er lavere. – Om strømprisen er relativt rimelig i dag, men det er meldt kaldt i morgen, vil Enerbrain velge å varme opp ekstra på natta i stedet for å senke temperaturen som ville vært valget ellers, sier Fjærtoft.

Teknisk Museum har hatt god drift

Driftspersonellet på Norsk Teknisk Museum har vært dyktige og veldig aktive på SD-anlegget. – Dette er grunnen til at de har et spesifikt energiforbruk på 130 kWh per m2, noe som er veldig lavt i forhold til normen for museumsbygg som ligger på cirka 200 kWh per m2, sier Fjærtoft. – Men de har ikke objektive data å bygge sine vurderinger på. Og manuell regulering tar tid og koster også penger.

– Selv om driftspersonellet er superflinke, så kan de ikke være våkne klokka tre om natta og tenke på hvordan kombinasjonen av forventet bruk, vær og energipriser vil slå ut, sier Fjærtoft.

– Det å gå over til skybaserte, automatiske systemer er en naturlig del av utviklingen. Før hadde alle bedrifter en egen server og en lokal IT-mann som gikk rundt og skrudde denne av og på, og oppdaterte og så videre. Når bruker de fleste Microsoft OneDrive, Google Drive, Azure etc., sier Fjærtoft.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 20/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!