Dette melder Val skoler på sine websider.

Eiendomsavdelingen ved Val har over lengre tid sett på muligheten for å bygge et eget flisfyringsanlegg. Kostnadsrammen for prosjektet er cirka fem millioner kroner. Man kan få støtte fra Innovasjon Norge på cirka 45 prosent. – Målet er å få satt det første spadetaket i jorden i løpet av våren, sier avdelingsleder for eiendom på Val, Ommund Tveit, ifølge val.vgs.no.

 

Tveit, som også er skogbrukslærer, ser også muligheter til å bruke dette anlegget i undervisningen. – Det er viktig å vise at det finnes alternativ bruk av skogen. Mye av flisa som skal brukes i anlegget, skal hentes fra egen skog. Det er heller ikke uaktuelt at andre fag kan bruke dette flisfyringsanlegget i sin undervisning, sier Tveit.

Med dette prosjekt vil Val få kortreist oppvarming av de fleste bygningene på skolen: internatet, skolebygget, idrettshallen og det planlagte bygget til grunnskolen. Man ser for seg å spare 250 000 kroner i året i oppvarmings utgifter.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 38/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!