Under studiebesøket fikk deltakerne mulighet til å stille spørsmål og lære seg mer om Alvesta Energis nye ORC-turbin. Turbinen muliggjør lokal elproduksjon med hjelp av hetvann fra den eksisterende kjelen som fyres med lokal treflis, et restprodukt fra sagbruket på naboeiendommen, melder Againity.

 

Det var i løpet av høsten 2019 at ORC-turbinen ble oppkoblet og satt i drift på varmeverket i Moheda, noe som gjorde at Alvesta Energi ble først i Småland med småskala kraftvarme. Investeringen innebærer at anlegget kan produsere cirka 170 000 kWh elektrisitet per år, i tillegg til varmen som allerede produseres til fjernvarmenettet i Moheda.

– Investeringen i ORC-turbinen gjør at vi i tillegg til varmeproduksjon kan bidra med småskala, lokal og væruavhengig elproduksjon, sier Mats Karlsson, VD for Alvestad Energi AB.
I dag savner cirka 400 varmeverk i Sverige elproduksjon, og det er stadig flere energiselskaper som velger å gå i Alvestad Energis fotspor ved å oppgradere sine varmeverk til kraftvarmeverk.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 5/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!