Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse. Hele 80 bedrifter var nominert til kåringen som årets miljøfyrtårn. Multiconsult gikk til topps i klassen for konsern og store virksomheter, melder Multiconsult.

 

– Multiconsult har utmerket seg ved å være et foregangsselskap som integrerer miljø og HMS i alle oppdrag. Selskapets ”Grønt i alt vi gjør!”-tilnærming sørger for at rådgivere og prosjektledere har miljøfaglig kompetanse som sikrer at oppdragene får de beste løsningene når det gjelder bærekraft og miljø, sier Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Multiconsult har helt siden 2013 vært miljøfyrtårnsertifisert etter hovedkontormodellen, noe som innebærer at alle kontorer med flere enn fem ansatte er sertifiserte. Selskapet bruker også de nye miljøkriterier for rådgivende ingeniører og arkitekter i oppdragene.

 

 

–Det er en stor ære å bli kåret til årets miljøfyrtårn, og jeg vil takke de ansatte som hver dag jobber for å sette bærekraft på dagsorden, både internt i selskapet og i oppdrag hos kundene. Multiconsult har et stort miljø med høyt kompetente og anerkjente rådgivere på området, som bidrar til konkrete bærekraftige og miljørettede løsninger. En slik pris gir inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet og utvikle oss videre, sier fungerende konsernsjef Lars Opsahl i Multiconsult.

Viktig i byggenæringen

– Rådgivende ingeniører representerer en del av bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen som har stor påvirkning på hvor miljø- og klimavennlig prosjektene blir. Det er tidlig i prosjekteringen at mange av føringene for bærekraftige bygg og anlegg legges, sier Opsahl.

Bærekraftige bygg og anlegg omfatter alle miljøaspektene, men også sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøforhold. I slike prosjekter omfatter dette blant annet design og konstruksjon, materialvalg, energiløsninger og avfallshåndtering. Det er også i planleggingsfasen man kan sikre at det ferdige bygget eller anlegget gir et lavest mulig klimafotavtrykk i drift.

Stiftelsen Miljøfyrtårn berømmer Multiconsult for sitt foregangsarbeid i en bransje der det ennå er mye å gjøre for å lykkes med bærekraftige løsninger. Det har gjort bedriften verdig prisen som ”Årets Miljøfyrtårn 2018 – konsern og store bedrifter”.