– Et av målene med denne pakken er å effektivisere måten opplæringen av driftspersonell foregår på, og samtidig øke kvaliteten, sier rådgiver i Grønn Byggallianse, Kjell Petter Småge.

”Grønn Eiendomsdrift” skal gi kursdeltakerne en større forståelse for miljøriktig drift av bygninger. Det er tross alt driftspersonellet som sørger for at tekniske anlegg går slik de skal, avdekker oppgraderingsmuligheter og sørger for et godt inneklima i byggene våre, sier Småge. – Det er ofte stort fokus på hvor miljøvennlige nybygg er, og at det er mulig å oppnå klimamålene gjennom å bygge gode nye bygg. Men, 80 prosent av byggene vi kommer til å benytte i 2050 er allerede bygget, så når det gjelder byggene vi allerede har, må vi tenke annerledes, og sikre miljøriktig oppfølging og drift, sier han.

 

 

Eierskapet ligger hos Grønn Byggallianse

Første del av kursmaterialet, som inneholder 6 aktuelle driftstema, er utviklet av Grønn Byggallianse i samarbeid med Undervisningsbygg og Forsvarsbygg. Eierskap og ansvaret for videreutvikling ligger hos Grønn Byggallianse, slik at eventuelle overskudd fra kursene vil gå direkte til videreutvikling av nye kurs i 2019, presiserer Småge.

 

Opplæringen vil bestå av e-læring på nett og tilhørende klasseroms- undervisning. Deltakerne tar først opplæring på nett, og sikrer dermed at grunnkompetansen er på plass før videre undervisning. Opplæringspakken består foreløpig av 8 kursmoduler, som skal være med å sikre effektiv drift, bedre inneklima og lavere energiforbruk.

De første temaene som er tilgjengelig på læringsplattformen er følgende:
- Varmeanlegg
- Miljøledelse
- Miljøoppfølgingssystem (MOS)
- SD-anlegg
- Ventilasjon – 2 moduler (ventilasjonsaggregat og spredenett/ventilasjonsprinsipper)
- Inneklima
- Energieffektivt lys og belysning

Opplæringspakken vil være tilgjengelig fra 1. februar 2019. Pris: 1000,-/2500,- (medlem/ikke medlem).

Ta kontakt med Kjell Petter Småge i Grønn Byggallianse for mer informasjon, eller kjøp av tilgang.