Dette sier Mads Løkeland til Tekniske Nyheter. Han har sett på prisutviklingen hittil i år (til og med uke 18). Løkeland har undersøkt forholdet mellom norske, tyske og nederlandske priser, norske fyllingsgrader og CO2-prisen (se diagram).

Kilde: Mads Løkeland

– Det ser ut som om norske priser, med små avvik, følger nederlandske priser, men det er variasjonen i tyske og danske priser som er avgjørende for om det er norsk import eller eksport, sier Løkeland.

Dersom vi ser på den spesielt høye pristoppen i uke 4, så er det ikke noe dramatisk med fyllingsgraden eller med norsk forbruk, sier han. – Det som førte til at den norske prisen fulgte den nederlandske, var at den tyske kraftprisen akkurat i denne perioden var høy, slik at det var lønnsomt å eksportere for fullt.

Han mener at det ikke hadde vært noe problem å senke den norske prisen en del, i denne perioden, ved å stanse eksporten. – Men dette er markedsstyrt, og den store kapasiteten på utenlandske kabler gjorde den høye eksporten mulig, sier Løkeland.