Dette sier porteføljeforvalter Magnus Lingjærde i Entelios til Tekniske Nyheter

I Norden er det et underskudd i den hydrologiske balansen (summen av vann i magasinene, snø i fjellet og grunnvann), sier Lingjærde. – Selv om det er høyere enn normale fyllingsgrader i magasinene, så ventes det mindre snøsmelting og dermed ikke noe press for å gjøre plass i magasinene på nåværende tidspunkt. Det gjør at prisene i Norden blir mer like de prisene som er utenfor Norden (Nederland, Tyskland).

Lingjærde forteller at erfaringen vi har fått de siste årene, er at det er prisen for å produsere kullkraft som har innflytelse på de norske og nordiske prisene, mens prisen for å produsere gasskraft vanligvis er med å sette prisene for høylasttimene. Nederland har et stort innslag av gasskraft, og gasskraft er dermed ofte med på å sette prisen i Nederland i større grad enn i Tyskland, der kullkraft er mer dominerende.

– Siden gassprisen har falt kraftig i vinter, så har prisen for gasskraft blitt den samme eller lavere enn kullkraft, og dermed ligner prisen i Norden mer på den nederlandske prisen, sier han. Lingjærde sier at magasinfylling, i kombinasjon med snøreserver, har stor påvirkning på prissettingen i Norden. De nordiske kraftprisene blir også utsatt for stor innflytelse fra de europeiske prisene, men i perioder med overskudd i Norden, må prisene ned for å trigge eksport, og i perioder med underskudd må prisene opp for å trigge import.

– Man kan si at det europeiske prisnivået setter nivået på de nordiske prisene, mens hydrologien avgjør om vi skal ligge høyt eller lavt i prisnivået mot Europa, sier Magnus Lingjærde.