Fredag 21. juni var internasjonal presse i Norge i forbindelse med lansering av rapporten «Developing Flexibility: The new cornerstone of the grid». Rapporten er utarbeidet av Bloomberg New Energy Finance, på vegne av den britiske bransjeorganisasjonen REA (Renewable Energy Association) og energistyringsselskapet Eaton.

Magnus Vågen (til venstre) Trond Thorbjørnsen. Foto: Eaton

Blant talerne på pressekonferansen var Magnus Vågen og Trond Thorbjørnsen. Før de møtte hverandre på arrangementet trodde begge at de ville være først i Norge til å koble elbilen til hjemmet, melder Eaton i en pressemelding.

– Jeg venter på en toveis billader, og når den kommer kan vi rett og slett drifte huset om ettermiddagen med batteriet på vår Nissan Leaf, sier Vågen.

Når kvelden kommer, og strømforbruket i Norge avtar, lades el-bilen. Det er nemlig da strømmen i strømnettet er på sitt billigste.

– Det samfunnsøkonomiske ved dette er at nettet belastes mindre i den perioden hvor folk flest bruker mest strøm, sier Magnus, som er utdannet sivilingeniør i bygg og miljøteknikk ved NTNU.

Elbiler kan nøytralisere forbrukstoppene

Han får støtte av Jon Helsingeng som leder energistyringsselskapet Eaton i Norge.

– Samfunnet elektrifiseres i et rekordtempo. Biler, busser, ferger, ja til og med fly, vil snart være elektriske. Elektrifiseringen legger et voldsomt press på strømnettet fordi mange bruker strøm på samme tidspunkt, da oppstår det strømtopper. Elbilene kan bidra til å nøytralisere disse forbrukstoppene ved at elbilbatteriet drifter huset på tider av døgnet der presset er størst, sier Helsingeng.

– Det hadde vært gøy å være den første i Norge som kobler bilen til hjemmet, men jeg tror Trond stikker av med «tittelen», sier Vågen.

Blir trolig først i Norge

Trond Thorbjørnsen jobber med innovasjon i Lyse, og leder Lyse sine pilotprosjekter i det EU-finansierte forskningsprosjektet Invade. Prosjektet startet i 2017, har et budsjett på 16 millioner euro, og gjennomføres i fem land.

Funnene fra prosjektet skal rapporteres inn i slutten av 2019, og vil være en viktig kunnskapskilde for EU når nye regelverk innen energi skal fattes.

– Parallelt med at jeg venter på leveranse av en bidireksjonal lader til prosjektet, bygger jeg også en egen bidireksjonal lader, og jeg vil forske på hvordan elbiler kan bli en del av strømnettet på best mulig måte, forklarer Thorbjørnsen, som ikke kjenner til andre som har koblet elbilen til boligen.

– Europa må skape et fleksibelt marked for strøm for å muliggjøre overgangen til fornybare energikilder. Elbiler kan være et av flere bidrag for å skape dette fleksibilitetsmarkedet, sier Thorbjørnsen.

Rapporten som ble presentert for internasjonal presse på Bislett Stadion den 21. juni, viser at elbiler og ladere som kan styre og sende strøm tilbake på strømnettet kan være en viktig ressurs for å skape fleksibilitet. Dette mener Helsingeng i Eaton er svært interessant med tanke på antallet elbiler i Norge.

– Elbil-ladestasjoner som kan sende strøm tilbake på strømnettet kan være et viktig virkemiddel for å skape en «buffer» og sikre fleksibilitet. Det er derfor sørgelig at det nye EU-regelverket fokuserer på antall ladestasjoner, fremfor at ladestasjonene er smarte og evner å styre energien på en hensiktsmessig måte, sier Helsingeng.

I dag mangler de fleste ladestasjoner og elbiler muligheten for fleksibel styring. Dette behovet vil øke når stadig mer av energibruken skal dekkes av fornybare energikilder.

– Elbilene må være en del av løsningen, og ikke anses som et strømkrevende problem, sier, sier Helsingeng.