Dette melder Norconsult. Selskapet har bidratt med prosjektering av tilnærmet alle fag, inkludert arkitektur, energirådgiving, VVS, BREEAM AP og BREEAM revisor under rehabiliteringen av MAX-bygget på Tempe i Trondheim.

– Dette viser at rehabiliteringsprosjekter kan oppnå høyere kvalitetskrav enn nybyggingsprosjekter, samtidig som det bidrar til bedre bærekrafts- ytelser, sier Daan Boonstra, BREEAM accredited professional og rådgiver bygningsfysikk og miljø i Norconsult.

 

 

Byggeier KLP eiendom hadde valget mellom å rive eller rehabilitere Tempe-bygget, men bestemte seg for en bærekraftig totalrehabilitering. Norconsult deltok i tilbudskonkurransen sammen med Veidekke, og i den påfølgende samspillsfasen økte Veidekke og Norconsult ambisjonene for bygget fra BREEAM Very Good, som lå i kontrakten, til BREEAM Excellent med noen små enkle grep.

– Vi igangsatte prosjektet med å rehabilitere Max-bygget med veldig høye ambisjoner. Både at bygget skulle oppleves som et nytt bygg for brukerne, men også at vi ønsket at bygget skulle utfordre miljø- og bærekraftambisjonene som allerede lå som føringer i prosjektet. Da vi startet prosjektet med Veidekke og Norconsult var vi enige om en BREEAM-oppnåelse på nivå Excellent, sier Line Gjerde Syltern, prosjektleder for KLP Eiendom Trondheim.

Ambisiøse endringer underveis

Men midt i detaljprosjekt kom Norconsult og Veidekke til et punkt hvor de så at de hadde en mulighet til å gå for aller høyeste klassifisering, og tok dette videre med KLP. – Underveis i prosjektet fikk vi en utfordring fra Norconsult om å stramme ytterligere til og gå for BREEAM Outstanding, noe vi gjorde. Når rådgiverne utfordrer oss og ikke omvendt, blir vi veldig positivt overrasket. Vi har fått bistand fra Norconsult, både med BREEAM og også med Enova, som vitner om god miljøkompetanse. Det er noe vi er veldig opptatt av, sier Syltern.

Innovativ arkitektur

Bente Rødahl, prosjekteringsleder for Veidekke, trekker frem fasaden som et godt og innovativt svar på å kombinere kravene som stilles i BREEAM med passiv solskjerming og samtidig gi bygget sitt særpreg. MAX-bygget utstyres med stående, perforerte aluminiumslameller, som er utformet slik at de tar unna det aller meste av solinnslipp.

– Lamellene tar det meste av energien fra soloppvarmingen og reduserer dermed behovet for kjøleløsninger betydelig. Intensjonen var å kombinere flere løsninger i ett med solavskjerming og en spennende fasade, sier arkitekt Espen M. Andersen i Norconsult.

Løsningen er designet i et samarbeid mellom Norconsults arkitekter og energirådgivere, som har gjort beregninger slik at vinkling, avstand og perforeringsgrad til sammen reduserer risikoen for at maksimum innvendig temperatur overstiges. Bygget skal også belyses på kvelds- og nattestid, og tanken er at det skal være et signalbygg for innfartsåren til Trondheim fra sør.

Bærekraftige valg

Entreprenøren har tatt mange bærekraftige valg underveis, som solcelleanlegg på tak og fasade, godt isolerte vinduer og bygningskropp, effektiv varmegjenvinning og inneklima og et svært avansert vannmålingssystem.

– Jeg opplever at KLP hadde satt seg så store ambisjoner i utgangspunktet, at BREEAM blir mer et kvalitetsstempel enn noe vi har strukket oss etter. Vi hadde god kvalitet i bunn, og det blir belønnet med et sertifikat. Nå har vi det beste, sier Boonstra.

Hele sørveggen av MAX-bygget har blitt dekket med solcellepanel, i likhet med det meste av taket, som til sammen kan produsere 75 000 kilowattimer med strøm til bygget. MAX-bygget vil også være det første i Norge til å ta i bruk et avansert vannmålingssystem som gjør det mye enklere å oppdage lekkasjer ved å overvåke vannforbruk per tappepunkt. Systemet vil i tillegg gi KLP langt mer informasjon om hvordan bygget brukes, og gjør det mulig justere vedlikeholdsplanene deretter.