– Om ikke lenge er det sannsynlig at ”brune” bygg ikke lenger lar seg finansiere i like stor grad som i dag, sier Olav T. Løvstad i DNB, i en melding fra Grønn Byggallianse.

I takt med at samfunnet blir mer bærekraftig, øker også merverdien av grønne bygg. Det er blant konklusjonene i prosjektet ”Merverdien av grønne bygg”, der Høgskolen i Østfold og Grønn Byggallianse har undersøkt viktige aktørers meninger og preferanser om merverdien av å bygge ”grønt”.

 

– Samtidig som vi forventer at merverdien av grønne bygg øker, ser vi også at risikoen blir større for de som sitter stille i båten. Fortsetter du å bygge ”brunt”, risikerer du ikke bare å gå glipp av verdiøkningen, men også å tape store verdier ved å bli sittende med såkalte ”stranded assets”, sier prosjektleder Kjetil N. Gulbrandsen.

”Alle” blir mer opptatt av bærekraft

Prosjektet har tatt utgangspunkt i fire grupper som i stor grad kan påvirke bygg- og eiendomssektoren, nemlig eiere, leietagere, myndigheter og finansinstitusjoner. Spørreundersøkelser, intervjuer og litteratursøk viser at disse gruppene blir stadig mer opptatt av bærekraft.

 

– Med stadig flere utviklere som satser grønt merker vi i DNB en stigende etterspørsel etter grønne eiendomslån, både innen næringseiendom, boligprosjekter og finansiering av privatbolig. Bærekraftige bygg vil gi høyere verdier, lavere oppgraderingskostnader, lavere driftskostnader, høyere attraktivitet hos leietakere og vil dermed også kunne gi mulighet for høyere låneutmåling, bekrefter leder for Seksjon eiendom og entreprenør i DNB Olav T. Løvstad.

DNB har derfor etablert en grønn satsning ved å tilby grønn finansiering til prosjekter som tilfredsstiller ambisiøse miljømål. – Dette påvirker også bankenes risikoprofil og blir derfor et stadig viktigere kriterium ved kredittvurderinger. Om ikke lenge er det sannsynlig at ”brune” bygg ikke lenger lar seg finansiere i like stor grad som i dag, sier Løvstad. Han har sittet i prosjektets referansegruppe. 

Leietagerne stiller høyere krav

Svar fra over 200 daglig ledere i undersøkelsen, viser at også leietagere er opptatt av bærekraft. Omtrent en tredel er villig til å betale 4–6 prosent mer i leie for bygg med dokumentert godt inneklima, mens 25 prosent er villig til å betale mer for energikvaliteter.

Hva de tenker om fremtiden, er viktig. 20 prosent stiller miljørelaterte krav ved leie i dag. Ytterligere 30 prosent vurderer å innføre miljøkrav ved leie i fremtiden. Hvis det blir en realitet, vil 50 prosent av leietagerne stiller miljørelaterte krav.

– Det vil være en liten revolusjon sett i forhold til eieres lave forventninger til miljøfokus hos leietagere, sier Gulbrandsen. Direktør og seniorpartner Anne Bruun-Olsen i Cushman & Wakefield, som blant annet rådgir leietagere av næringseiendom, bekrefter at leietagernes krav er i endring.

 

 

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 33/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!