Dette sa daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse da hun åpnet ”Årets grønne driftskonferanse”, som ble arrangert den 7. november.

For noen år siden gjorde Grønn Byggallianse en beregning av CO2-utslippene, ved å rive et bygg og bygge nytt, på Fornebu. – Beregningen viste at det å rive og bygge nytt, tilsvarte CO2 -utslipp fra 14 000 vanlig bensinbiler over et år, sa Bramslev.

 

Grunnen til at det er slik, er at det utgjør store CO2-utslipp å produsere og transportere materialer til et nytt stort kontorbygg. – Dette har kommet frem mer og mer i det siste, når vi har begynt å lage klimagassberegninger. Mye av utslippene skjer i forbindelse med produksjon av bærekonstruksjoner, fundamentering og pæling, sa Bramslev. Grønn Byggallianse gir snart ut en veileder som heter "Tenk deg om før du river", som er ment som inspirasjon til å retenke og se muligheter i oppgradering av eksisterende bygg, framfor å rive.

– Energieffektivitet har vi jobbet med i mange år, det er fortsatt viktig å jobbe med og det gir oss lavere driftskostnader, sa Bramslev. – Samtidig så vet vi at å skape et godt inneklima, og legge til rette for mindre sykefravær og økt produktivitet, også gir økonomiske fordeler.

Får ikke lån hvis bygget ikke er bærekraftig

Investorer har nå begynt å sette en pris på merverdien av bærekraftige bygg. – De spør nå etter bærekraftige bygg, som både er bra for miljøet, helsen og gir en økonomisk gevinst, sa Bramslev.

Det er flere banker som tilbyr såkalte grønne lån. – Det vi tror vil skje fremover, er at byggherrer ikke får lån, hvis de ikke kan dokumentere at bygget er bærekraftig, sa Bramslev.

Leietakere begynner også i større grad å etterspørre bygg som er miljøsertifiserte, fordi de er opptatte av at bygget skal ha en god miljøprofil, men også at det er dokumentert bra på helse, sa Bramslev.

Det som både bankene, investorene og leitakerne er opptatte av, er at det er dokumentert kvalitet. – Det nytter ikke å komme til banken å si: ”vi har et kjempegrønt bygg, vi har tenkt masse på miljø, vi”. Det må kunne dokumenteres, med Breeam eller andre sertifiseringsordninger, sa Bramslev.

 
Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 34/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!