Dette sa kommunikasjonssjef i Fortum, Stian Mathisen, under et frokostmøte med temaet ”Hva koster fleksibel oppvarming?”. Møtet ble arrangert den 12. februar av Energi Norge, Rørentreprenørene Norge og Norsk Fjernvarme. 

 

 

– Vi har mange både nye- og eksisterende bygg i Oslo, som trenger elbillading. I sommer konverterte vi et kontorbygg på Storo til fjernvarme, som skulle ha elbillading, men ikke hadde nettkapasitet, sa Fredrik Dahl-Paulsen fra Fortum. – Vi fjernet elkjelen og koblet på fjernvarme.

– I Oslo, kan du ikke bare finne nettkapasitet et annet sted. Alle kontorbygg og borettslag skal jo ha ladeplasser. Da vet vi at det å fjerne elkjeler og å koble på fjernvarme hjelper. Det har vi flere eksempler på, sa Fredrik Dahl-Paulsen.

Mathisen mener dette er viktig, fordi en overgang til utslippsfrie elbiler er den beste måten å redusere svevestøv og luftforurensning på. – Vi vet at hovedkildene til svevestøv og luftforurensning i Oslo, er trafikken. Hvis vi kombinerer de smarte oppvarmingsløsningene fra fjernvarme, med smart lading av elbiler, så er veldig mye gjort, sa Mathisen.

Det fine med et fjernvarmesystem, er at vi kan bruke ressurser som det ikke er bruk for på annen måte, sa Cato Kjølstad fra Fortum. – Varmen i kloakken i Oslo, har ingen annen alternativ verdi enn å brukes i fjernvarmesystemet. Derfor henter vi varmen med to store varmepumper og sender den inn i fjernvarmesystemet. Fra 2021 skal vi også hente varme fra et datasenter i Oslo, som vi skal resirkulere inn i fjernvarmesystemet.

 

 Kommunikasjonssjef i Fortum, Stian Mathisen, i aksjon under frokostmøtet med tema ”Hva koster fleksibel oppvarming?” den 12. februar. Foto: Camilla M. Granheim, Energi Norge

 

– Vi snakker opp både strøm og fjernvarme, og den kombinasjonen vi får, når vi kombinerer dem på en smart måte, sa Mathisen. – Når det er snakk om varmebehovet, så kan vi bruke fjernvarme, men når det er snakk om behovet for å redusere utslipp fra biler, da må det elektrifiseres. Da trenger vi strømmen.

Kommer lading med 350 kW effekt

– Da det kom biler som ladet raskere enn en Nissan Leaf, måtte bransjen finne på et nytt ord. Man kunne ikke kalle det hurtiglading lenger. Så da ble det lynlading, sa Mathisen. – Hurtiglading er på 50 kW, og når det er lynlading er det 150 kW som gjelder.

Audi e-tron og Tesla Model 3 lader på 150 kW. – Nå kommer Porsche blant andre med en bil som kan lades med 350 kW, og da vil man kunne lade elbilen rimelig kjapt, men man trenger mye effekt for å få det til, sa Mathisen.

Effektbehovet fra noen panelovner er nok

Mathisen sier at det som får oppmerksomhet, er behovet for ladestasjoner og hurtigladere langs veien. – Det det ikke snakkes like mye om, er den ladingen som skjer hjemme, sier han. – Den er minst like viktig som hurtigladingen, fordi det meste av ladingen foregår ved egen bolig.

Hjemme er effektbehovet mye lavere enn på hurtig- og lynladestasjonene. – Man trenger ikke en stor mengde strøm for å lade en elbil. Effektbehovet til noen panelovner kan være nok, sa Mathisen.

Hjemmelading skjer med en effekt fra 2 til 11 kW. – For de fleste ligger det fra 3,6 til 7,4 kW, litt avhengig av hvilken bil man har og hvor mye effekt man har tilgjengelig hjemme, sa Mathisen.

Tester ut smarte løsninger

På Vulkan-området i Oslo, har Fortum installert to hurtigladere og hundre vanlige ladepunkter, av samme type som folk har hjemme i garasjen. – Det interessante med Vulkan, er at vi tester ut nye smarte løsninger for lading. Det spennende her er at alle de hundre laderne i anlegget snakker med hverandre. Så vi vet hele tiden hva som skjer av lading i anlegget, sa Mathisen.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 9/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!