Stockholm Exergi leverer fjernvarme og -kjøling til over 800 000 innbyggere i Stockholm. Omtrent 90 % av fjernvarmen deres kommer fra fornybar eller gjenvunnet energi. Selskapet er eid med 50 % av Fortum og 50 % av Stockholm kommune, melder Fortum.

– Målet vårt er at all vår produksjon skal komme fra fornybar eller gjenvunnet energi. For 30-40 år siden var Stockholm nesten helt avhengig av fossil energi. Nå tar vi steget bort fra karbonavhengigheten og fortsetter reisen mot et energisystem helt basert på fornybar og gjenvunnet energi. Vi må slutte med all bruk av fossilt brensel, derfor må kullet fases ut, og det gjør vi flere år før den opprinnelige planen, sier Anders Egelrud, administrerende direktør i Stockholm Exergi. 

KVV6 (Kraftvarmeverk 6) er en del av Värtaverket som ligger i Hjorthagen i Stockholm. Foto: Fortum

 

Å stenge det siste kullfyrte anlegget i Stockholm er en milepæl for selskapet og betyr at all planlagt bruk av kull vil opphøre. Dermed blir Stockholm Exergis CO2-utslipp halvert, fra 800-900 000 tonn til 400 000 tonn CO2-utslipp i året. 

Å gå bort fra kull er en milepæl også i Stockholms arbeid mot fossil energi som ledes av miljö- og klimatborgarråd Katarina Luhr (MP). 

– At kullet nå fases ut av byens fjernvarmesystem, vil være en stor fordel for Stockholms klimaarbeid og vil redusere utslippene våre betydelig. Det betyr også at Stockholm kan vise vei for andre byer ved å skape et fossilfritt samfunn. Samtidig er ikke dette nok, og vi må jobbe for å bli klimapositive og begynne å fange opp og lagre CO2. Jeg håper Stockholm kan lede an også på dette området, sier Luhr. 

 


– Vi fortsetter å jobbe med overgangen til klimanøytrale løsninger, og også løsninger for å skape negative utslipp. For her er forskerne enige. I tillegg til å redusere utslippene til null, er vi også nødt til å utvikle teknologi for spesifikt å redusere karbondioksid i atmosfæren, sier Egelrud. 

På Värtaverket finnes det en rekke produksjonsanlegg, og også et testanlegg for Bio-CCS. Det er også et testanlegg for å skille ut CO2. Målet er å bygge et fullskala anlegg som kan fange inn enorme mengder CO2 hvert år.  

– Her er det et stort potensial for å skape negative utslipp. Med et fullskala anlegg kan vi fange inn like mye CO2 som hele Stockholms biltrafikk produserer i løpet av ett år. Vi er forberedt og har en konkret plan for hvordan og hvor vi kan bygge et fullskala anlegg. Håpet mitt er dette kan være på plass innen 2025, sier Egelrud. 

 

 

   

Fakta om KVV6 

- KVV6 (Kratvarmeverk 6) er en del av Värtaverket som ligger i Hjorthagen i Stockholm. 
- KVV6 ble satt i drift i 1989. Drivstoffet var den gang kull med veldig lavt svovelinnhold. 
- Den avanserte røykgassrensingen fjernet partikler, svovel og nitrogenoksider, og det lave svovelinnholdet i drivstoffet bidro også til miljøverdier som var egnet for drift av anlegg i bymiljøer. 
- KVV6 har vært en viktig brikke for at Stockholm siden 1989 har kunnet vokse. Dette har krevd trygg og pålitelig varme- og strømproduksjon.  
- Stengingen gjør at Stockholm Exergis årlige utslipp i stor grad er halvert (fra nivået 800-900 tusen CO2 per år til omtrent 400 tusen tonn CO2 per år).

Kilde: Fortum