Dette melder Multiconsult i en pressemelding.

Areal dekket av tette flater, har de siste årene økt raskt i Oslo og andre byer. Dette har forstyrret den naturlige vannbalansen og økt risikoen for flom i byen.

– Sammen med Steen & Lund, og LINK Landskap ser vi på hvordan trær kan brukes aktivt som en grønn infrastruktur, for å opprettholde den naturlige vannbalansen og bidra til klimatilpasning. Trær kan gi et betydelig bidrag i overvannshåndteringen, sier Tormod Pedersen, disiplinleder for VA i Multiconsult.

 

 

Multiconsult er blant de første i Norge til å se på denne type løsninger, med innovative spydspisser som har doktorgrader innen overvann. I arbeidet med rehabiliteringen av Bygdøy allé ville Oslo kommune, ved Bymiljøetaten, sikre overvannshåndtering, og se på muligheten til å benytte overvann for vanning av trær. Metodikken er tatt fra piloter som er gjennomført i Sverige. Arbeidet med kastanjealleen begynte rundt påske og ble ferdigstilt i juni.

Grønt skifte i vannbransjen

Pilotprosjektet er helt i fronten av nye løsninger innen det grønne skiftet i vannbransjen, der overvann utnyttes lokalt. Trærne vil bidra til å lette avrenning mot overbelastede ledningsanlegg i Oslo og andre kommuner, samt utnytte vannet som en ressurs for trærne. Det å bruke trær som grønn infrastruktur, passer godt overens med Oslos ambisiøse planer om å plante 100 000 trær i byen før 2030.

– Bymiljøetaten gjør en helt fantastisk jobb med å innlemme vann og trær i bymiljøet. Vi har sett nærmere på potensialet som ligger i å bruke trær som grønn infrastruktur, og er spente på å se om prosjektet er mulig i større skala. Dette vil bidra til å lette avrenningen mot allerede overbelastede ledningsanlegg i kommunen, samt utnytte vannet som en ressurs for trærne, sier Pedersen.

Jobber med naturen, fremfor mot den

Trekronene på kastanjetrærne fanger og fordamper store mengder regn, før det kommer til bakken. Trærne forbedrer slik vannlagringskapasiteten i jorden med utdunsting, og forbedrer jordens infiltrasjonskapasitet. I tillegg fjerner trær forurensning av overvann (fitosanering), og kan redusere betydelig byens temperatur på de varmeste sommerdagene.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 25/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!