– Det blir en tett integrasjon mellom datasenter og varmeverk, hvor kjølingen forbindes med varmeforsyningen, slik at begge sider av varmepumpen utnyttes optimalt. Varmeverket leverer dermed kjøling til datasenteret, og datasenterets overskuddsvarme leveres til varmeverket, skriver Cowi i søknaden på vegne av Sæby Varmeverk.

 

 

Varmeverket er i dialog med internasjonale investorer som er interesserte i å bygge et datasenter og å inngå et samarbeide, som vil bidra til den grønne omstilling. Utnyttelsen av overskuddsvarmen forventes å bidra med 60 000 MWh årlig, noe som tilsvarer tre ganger mer enn varmeverkets eksisterende solvarmeanlegg. Solvarmaanlegget leverer, ifølge søknaden, varme til 23 prosent av de 3 600 forbrukerne i forsyningsområdet. Dermed kan datasenterets overskuddsvarme levere varme til cirka tre fjerdedeler av det lokale forbruket.

– Prosjektet i Sæby er et godt eksempel på det store potensialet i overskuddsvarme fra datasentere, sier direktør Henrik Hansen i Datacenter Industrien.

Det nye datasentret er planlagt plassert på et 6 600 kvm stort areal ved et industriområde i den sydlige utkanten av Sæby, med adgang til stabil strømforsyning og kraftige fiberforbindelser under Kattegatt.