Dette melder Grønn Byggallianse i forbindelse med at Beddingen i Bergen var månedens prosjekt i august 2020.

I Beddingen i Solheimsviken har GC Rieber Eiendom, som drifter bygget, hovedkontor. Bygget stod ferdig i 2008 og ble i 2016 det første av en rekke bygg GC Rieber Eiendom har sertifisert med BREEAM In-Use (BIU). Dette er et verktøy for å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjoner og helsefremmende kvaliteter i eksisterende bygg. GC Rieber Eiendom har senere BIU-sertifisert ytterligere åtte bygg.

Gikk systematisk til verks

Leder for drift og forvaltning Alette Rosnæs Ellingsen peker på flere sentrale miljøtiltak de har gjort for å bedre driften av bygget. Blant de viktigste har vært å jobbe for et velfungerende og godt SD-anlegg, som gir god kontroll på de tekniske anleggene. – Energiforbruket avhenger i stor grad av hvor mye de tekniske anleggene går. Det er viktig å ikke la ventilasjonsanleggene dure og gå hele natta, om vi kan stoppe dem kl. 17. Klarer vi å optimalisere driften av de tekniske anleggene, senker vi energiforbruket og driftskostnadene. God drift av ventilasjonsanleggene er også viktig for innemiljøet, sier Ellingsen.

I bygget har GC Rieber Eiendom også fokusert på sortering av avfall og å legge til rette for sykling med sykkelstall og garderobe, og elbil-ring for leietakere.

Bruker sjøvannskjøling

– Vi er dessuten stolte av at vi bruker sjøvannskjøling i flere av byggene som vi drifter. Planen er at vi skal legge om til ”frikjøling” med sjøvann i Beddingen også. Ved å hente kaldt sjøvann fra Puddefjorden, reduserer vi energiforbruket til å kjøle ned byggene våre, sier hun.

Beddingen treffer slik godt på flere av Bygg21s kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder; som å utnytte energien godt, legge til rette for et godt innemiljø og å holde driftskostnadene lave.  I tillegg jobber selskapet tett med leietakerne for å gjenbruke materialer.

– Mange leietakere ønsker å rive ut alt når de flytter inn. Det prøver vi å unngå. Vi bruker om igjen det vi kan av materialer og utstyr. Vi har også muligheten til å bruke kontorinnredningen om igjen i andre bygg vi forvalter, dersom det som rives i ett prosjekt er brukbart ved ombyggingen av et annet bygg, sier Ellingsen.

Solheimsviken var tidligere preget av verftet Bergen Mekaniske Verksted. Ellingsen forteller at GC Rieber Eiendom er opptatt av Bygg21s første kvalitetsprinsipp; å legge til rette for kontakt, aktivitet og opplevelser.

– Vi jobber mye med å bygge levende bydeler, blant annet ved å ha aktive førsteetasjer. Vi forsøker å gjøre Solheimsviken til en attraktiv del av byen, forteller Ellingsen.

I Solheimsviken er det blant annet cafe, treningssenter, apotek og restauranten Kranen.

 

Måtte gå BREEAM-skolen

Å BREEAM In-Use-sertifisere Beddingen, og resten av byggene, har ikke bare vært plankekjøring. – BIU gir oss gode systemer for å måle og kartlegge, men da vi gikk i gang kunne det være utfordrende å dokumentere tiltak som vi tidligere hadde gjort. Vi har måttet lære oss hvordan BREEAM fungerer, forteller Ellingsen.

Et suksesskriterium har vært at miljøambisjonene er godt forankret i organisasjonen. En annen nøkkel har vært gode fagfolk.

– Vi har en kombinasjon av erfarne driftsledere og nyutdannede byggdriftere med utfyllende kompetanse. Vi har fokus på kompetanseheving internt og på tvers av avdelinger, sier hun. GC Rieber Eiendom fikk i 2019 Bærekraftsprisen av Bergen Næringsråd. Selskapet berømmes av juryen for å ha en helhetlig tilnærming til bærekraft.

– Grønn drift handler om mye mer enn energieffektivisering. Vi prøver å ha et vidt begrep om bærekraft og ha flere tanker i hodet samtidig, sier Ellingsen.

Dette var også bakgrunnen for at selskapet valgte BREEAM In-Use. – Vi ville bruke en helhetlig og systematisk metode for å jobbe med grønnere drift av byggene våre. Det fine med BREEAM er at det omfatter alt fra plassering av tomta, tilgang på kollektiv- og sykkelmuligheter, til vann- og energiforbruk og avfall, for å nevne noe.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 26/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!