BRE lanserte nylig versjon 6 av miljøsertifiseringssystemet Breeam In-Use (BIU). Der forbedres manualen for næringsbygg, melder Grønn Byggallianse.

Systemet utvides også med en egen manual for bygg til boligformål, som omsorgsboliger, hotell, herberger og studentboliger.

 

Breeam In-Use er et miljøsertifiseringssystem for eksisterende bygg. Skjermdump: BRE

 

BIU er siden oppstarten i 2009, tatt i bruk på tusenvis av eiendommer i over 30 land. Ifølge BRE (som eier Breeam-metodikken) er det i Norge utstedt over 150 BIU-sertifikater. BIU er et verktøy for å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjoner og helsefremmende kvaliteter i eksisterende bygg. I den nye versjonen legges det blant annet større vekt på klimatilpasning og sirkulærøkonomi. 

På BREs nettsider finner du det du trenger for å ta i bruk versjon 6. Der finner du ikke minst det oppdaterte onlineverktøyet, som blant annet gjør det lettere å knytte sammen hele porteføljer av bygg.

Næringsbygg kan registreres gjennom det oppgraderte onlineverktøyet, mens onlineregistrering av bygg for boligformål kommer i løpet av sommeren.

Grønn Byggallianse har ansvaret for å spre informasjon om sertifiseringssystemet i Norge. Organisasjonen vil komme med en norsk oversettelse av den internasjonale manualen i juni.