Turbinen konverter deler av hetvannet fra varmeverkets eksisterende kjele til elektrisitet og kommer til å ha en installert effekt på 0,5 MW elektrisitet. Kjelen, som ble levert av Jernforsen i 2016, har en installert effekt på 10 MW og fyres med returtre, melder Againity.

Skal produsere cirka 2 GWh elektrisitet per år

– Elproduksjonen følger varmebehovet i fjernvarmenettet og varierer derfor fra år til år, men er beregnet til cirka 2 GWh per år, sier Elin Ledskog som er salgsansvarlig hos Againity AB.

 

Elin Ledskog  er salgsansvarlig hos Againity AB. Foto: Againity

Gjennom å nytte deler av det fornybare brenselet til elektrisitet, så kommer Eidsiva til å bidra med minskede CO2-utslipp tilsvarende cirka 18 000 tonn per år, gjennom å erstatte fossil el fra kull i det europeiske elnettet. – Vi har tatt utgangspunkt i en elproduksjon på 2 GWh per år som erstatter marginal elektrisitet i det europeiske elnettet (kullkraft), og dermed bidrar til utslippsbesparelser på 0,9 tonn CO2-ekvivalenter per MWh, sier Ledskog til Tekniske Nyheter.

Total virkningsgrad på 99 prosent

Den elektriske virkningsgraden i dette tilfellet kommer til å være på cirka 7 prosent, men den varierer med tilgjengelig temperatur fra kjelens hetvann og temperaturen på fjernvarmereturen, sier Ledskog, – Den totale virkningsgraden er dog over 99 prosent ettersom i prinsippet all varmeenergi i det hetvannet som tilføres ORC-systemet som ikke konverteres til elektrisitet, isteden kommer til å konverteres til hetvann. Det blir mindre enn en prosent varmetap til luft i energisentralen.

Elverum varmeverk. Foto: Againity
 

Håper å inspirere flere til å følge i Eidsivas fotspor

– Vi takker for tilliten og er glade for at Eidsiva velger å investere i innovativ teknikk for økt fornybar elproduksjon som det er et behov for i vårt europeiske elektrisitetsnett, sier Ledskog. – Med det første referanseanlegget i Norge, håper vi å kunne inspirere flere norske varmeverk til å følge i Eidsivas fotspor og oppgradere sine varmeverk til kraftvarmeverk.

 

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 36/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

    

ORC (Organic Rankine Cycle)

Turbinsystemet bygger på teknikken Organic Rankine Cycle som gjør det mulig å utnytte lavtemperert vann til å utvinne elektrisitet. En av de største fordelene med kraftvarme, er at det er væruavhengig og produserer mest elektrisitet om vinteren når behovet for elektrisitet er størst. Dessuten skjer elproduksjonen lokalt, noe som minsker overføringstap og lokal kapasitetsbrist i elnettet.

Kilde: Againity AB