Anlegget er det første i sitt slag i Norge, og er på totalt 109 kWh. – Kultur- og idrettsbygg er opptatt av å følge opp byrådets satsning på miljø, og vi vil være en pådriver for å gjøre idrettsanleggene våre mer miljøvennlige, sier direktør i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby, i en melding.

 

– Energilagringssystemet som er etablert på Bislett stadion, vil gi oss en langt bedre utnyttelse av energiproduksjonen fra solcellepanelene, og styringssystemet vil bidra til å redusere energiforbruket, sier Grimsby.

Energilagringsystemet kommuniserer med solcelleanlegget. Etter installasjon av batterier, vil overproduksjonen av solstrøm starte opp ladesyklusen til batteriene som kan benyttes enten til å justere energitoppene, eller benyttes på de mest belastede tidspunktene som under arrangement hvor det brukes ekstraordinært mye strøm. I tillegg er anlegget på Bislett stadion spesialtilpasset slik at det kan benyttes som reservekraft hvis strømmen går.

 


– Kultur- og idrettsbygg er opptatt av å følge opp byrådets satsning på miljø, og vi vil være en pådriver for å gjøre idrettsanleggene våre mer miljøvennlige, sier direktør i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby. Foto: Lars Myhren Holand

 

Med energilagring og et godt styringssystem på plass, vil energiforbruket kunne styres etter når det er behov for å bruke energien på stadion. Batterianlegget og styringssystemet er levert av Eaton, og består av gjenbrukte batterier fra Nissan Leaf.

– Samfunnet vårt elektrifiseres i rekordtempo. Da er det helt essensielt at vi styrer energiforbruket på best mulig måte, og batterier med styring er en viktig del av dette, sier Jon Helsingeng, administrerende direktør for Eaton i Norge.

 

– Batteriene sørger for at toppene reduseres med fornybar solenergi. Dette bidrar til å skape et mer robust og stabilt strømnett. Kultur- og idrettsbygg tar derfor et viktig samfunnsansvar ved å installere batterier med strømstyring, sier Helsingeng.

Solcelleanlegget på Bislett stadion ble etablert sommeren 2018. Det er på 1 100 m2 og dimensjonert for å produsere drøye 150 000 kWh per år. Solcellemodulene er plassert mellom takbjelkene på tribunetakene og er ikke synlige fra gateplan. Inne på stadion er det etablert en skjerm som viser hva solcelleanlegget produserer av strøm.

Prosjektet har fått støtte fra Oslo kommunes klima- og energifond med kr 3,68 millioner.