I Sverige står bioenergien for 36 prosent av det totale energiforbruket

Bioenergi står for 36 prosent av det svenske energiforbruket, ifølge statistikk fra Eurostat og beregninger foretatt av den europeiske bioenergiorganisasjonen AEBIOM.

36 prosent motsvarer 132 av årets 365 dager. Det betyr at Sverige var først ute å feire European Bioenergy Day 21. august, melder Svebio.

For hele EU kommer European Bioenergy Day til å feires den 21. november, ettersom bioenergien for hele EU står for energiforsyningen i 41 av årets 365 dager.

 

Bioenergi er EUs største fornybare energikilde, og gir mer energi enn vannkraft, vindkraft, solenergi og geotermisk energi til sammen. Bioenergi kommer i 2017 til å stå for 11 prosent av EUs energiforsyning, mens alle andre fornybare energikilder klarer 7 prosent. Fremdeles vil 82 prosent av energien komme fra ikke fornybare energikilder, først og fremst fra kull, olje og naturgass, ifølge Svebio.

Utenom Sverige (36 prosent) har disse EU-landene mye bioenergi: Finland (33 prosent), Lettland (31 prosent), Estland (27 prosent), Danmark (25 prosent), Litauen (22 prosent), Østerrike og Romania (20 prosent). Bruken av bioenergi øker i alle disse landene.

– EU er fortsatt i stor grad avhengig av fossile energikilder, som i hovedsak er importert og dessuten gir en stor klimapåvirkning, sier Gustav Melin, adm. dir. i Svebio, i en kommentar til statistikken fra Eurostat og AEBIOM.

 

– Å erstatte fossile brensler er ikke bare bra for klimaet. Fornybar energi gir EU bedre energisikkerhet, flere jobber og inntekter. Bioenergi kan konkurrere i kraftvarme, i industri og som drivstoff i eksisterende biler. Vi regner med at bioenergi kommer til å fortsette å være den største fornybare energikilden også fremover, sier Melin.

– Sverige er ledende i EU når det gjelder å utnytte bioenergi. Den fremste grunnen til Sveriges sterke posisjon innen bioenergi er den høye svenske CO2-avgiften, og en bred politisk enighet rundt en langsiktig klimapolitikk. Resten av Europa kan lære av Sverige.

Publisert: 7.9.2017

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB