Bioenergi

 • 19. jun, 2019

  Første industribygg i massivtre

  Massivtre, solceller på tre fasader, passivhusstandard og BREEAM-NOR Excellent-sertifisering. Det nye kaffeproduksjonsanlegget i Vestby blir et realt miljøbygg på 36 meter. Kaffehuset er det første… Les mer..
 • 17. jun, 2019

  Det blir flisfyring på Evenes

  Det er inngått en avtale mellom Norsk Bioenergi AS, Forsvarsbygg og Avinor med kjøp av energi i 20 til 30 år. Leverandøren skal bygge energisentralen basert på flisfyring. Det skal leveres varme og… Les mer..
 • 31. mai, 2019

  Inngår pelletssamarbeid

  Moelven og SCA har inngått en samarbeidsavtale om levering av pellets fra Moelvens nye pelletsfabrikk som settes i drift til høsten. Avtalen innebærer at det svenske konsernet SCA har sikret seg en… Les mer..
 • 27. apr, 2019

  Første massivtrehus med norsk tømmer

  På Gjennestad videregående skole i Stokke i Vestfold bygges nå Norges første større massivtrehus med norsk tømmer. Massivtrehuset bygges med tømmer fra Numedal. Produsenten Splitkon har en splitter… Les mer..
 • 25. apr, 2019

  Seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg

  Norsk Bioenergiforening (Nobio) ønsker velkommen til årets seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg. Seminaret blir arrangert på Scandic Oslo Airport, Gardermoen den 28. mai 2019. Seminaret… Les mer..
 • 14. mar, 2019

  To fliskjeler, hver på 500 kW, skal levere varme på industriområdet i Bismo

  I høst skal flisfyringsanlegget til Skjåk Biovarme AS, på industriområdet i Bismo, starte opp. Det er montert to fliskjeler, hver på 500 kW, som skal levere varmen. – Vi har dimensjonert for å kunne… Les mer..
 • 31. jan, 2019

  Har investert i ny flisterminal

  Moelven Østerdalsbruket på Koppang har investert 10 millioner i ny flisterminal. Den bidrar til å sikre avsetning på flis, bærekraftig treindustri og arbeidsplasser i hele Stor-Elvdal kommune. Daglig… Les mer..
 • 06. des, 2018

  Fornybar varme på Ås

  Statsbygg har skrudd på miljøvennlig fjernvarme i Veterinærbygget som er under oppføring på Campus Ås. Dette vil kutte utslippene på byggeplassen med rundt 600 tonn CO2 i året. Dette melder… Les mer..
 • 21. nov, 2018

  Klart for Bioenergidagene 2018!

  Den 26. og 27. november arrangerer Norsk Bioenergiforening årets store bransjetreff på Quality Airport Hotel Gardermoen. Første dag står i bioenergimarkedets og næringspolitikkens tegn. – Stadig mer… Les mer..
 • 15. nov, 2018

  Både konsument og produsent av energi

  Eidsiva Bioenergi og Rambekk renseanlegg har i fellesskap etablert en ny varmesentral for utveksling av varme mellom renseanlegget og fjernvarmenettet i Gjøvik. Dette melder Eidsiva. Rambekk… Les mer..
 • 15. sep, 2018

  Første stasjon for flytende og komprimert biogass er under bygging

  Nylig satte AGA gravemaskinen i gang for bygging av den første fyllestasjonen for flytende- og komprimert biogass i Norge. Biogasstasjonen på Furuset skal levere det mest bærekraftige, flytende… Les mer..
 • 08. sep, 2018

  Skal redusere energiforbruket i pelletsproduksjonen med inntil 37 prosent

  Moelven Industrier bygger en ny pelletsfabrikk og et nytt bioenergianlegg på Sokna utenfor Hønefoss. Satsningen tar i bruk banebrytende løsninger, der energi og flisprodukter fra Moelvens sagbruk i… Les mer..
 • 15. jun, 2018

  Brukte 1 GWh på avising av fly

  Avising av fly er kritisk for vinterdriften på Oslo Lufthavn og krever mye energi. I vinter brukte flyplassen hele 1 GWh fornybar energi til avisingen. Energien som brukes til avisingen er basert på… Les mer..
 • 15. jun, 2018

  – Det er fossil fyringsolje som blir forbudt, ikke oljefyren

  – Det haster overhodet ikke med å fjerne oljefyren, sier salgsdirektør Trond Petter Varang i Flogas Norge AS. Det er nemlig den fossile fyringsoljen som blir forbudt fra 2020, ikke oljefyren du har i… Les mer..
 • 27. apr, 2018

  Betydelig lavere bioenergivekst enn forventet

  Årsforbruket av bioenergi var forventet å øke med inntil 14 terrawattimer (TWh) fra 2008 til 2020, men var i 2016 økt med bare 1,6 TWh. – Satsningen er spredt på flere departementer og virksomheter… Les mer..
 • 19. apr, 2018

  – Pelletskjelen har levert så å si all varme i vinter

  På Overhalla barne- og ungdomsskole er det installert en pelletskjele på 200 kW. I årets kalde vinter har den stått for så å si all varmeleveranse. Elkjelen, som kan brukes som spisslast, har kun… Les mer..
 • 11. apr, 2018

  Klart for landets første fyllestasjoner for flytende biogass

  Nå kommer landets første fyllestasjoner for flytende biogass, og de første transportørene bestiller lastebiler for å ta det klimanøytrale drivstoffet i bruk. – Biogass er sirkulærøkonomi i praksis,… Les mer..
 • 17. jan, 2018

  Bruken av miljøvennlige ovner øker kraftig

  Vedfyringen går litt ned her i landet, mengden ved brent i ovner med gammel teknologi har avtatt med mer enn 75 prosent de siste 20 årene. Samtidig har bruken av mer miljøvennlige ovner økt kraftig.… Les mer..
 • 23. des, 2017

  Statkraft og Södra skal bygge demoanlegg for avansert biodrivstoff

  Selskapet Silva Green Fuel AS, som eies av Statkraft (51 %) og Södra (49 %), skal bygge et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert 2. generasjons biodrivstoff basert på skogsråvare på Tofte i… Les mer..
 • 22. nov, 2017

  Har som mål å levere minimum 100 000 tonn flis årlig til Danmark

  Viken AT Market AS har signert en samarbeidsavtale med HedeDanmark AS om å bygge opp en leveranse av skogflis til det voksende danske energimarkedet. Samarbeidsavtalen styrker partenes mulighet for å… Les mer..
 • 10. nov, 2017

  3 MW bioenergianlegg åpnet på Rudshøgda

  Torsdag 5. oktober sto landbruksminister Jon Georg Dale for den offisielle åpningen av et nytt bioenergianlegg ved Nortura på Rudshøgda. Anlegget skal levere 10 GWh med damp. – Et anlegg som dette… Les mer..
 • 13. okt, 2017

  Fjernvarmeanlegg åpnet på Elverum

  I 2015 vedtok Eidsiva å bygge et nytt fjernvarmeanlegg i Elverum, etter at Eidsiva kjøpte Elverum fjernvarme i 2014. Torsdag 14. september ble det første spadetaket med treflis til det nye anlegget,… Les mer..
 • 07. sep, 2017

  I Sverige står bioenergien for 36 prosent av det totale energiforbruket

  Bioenergi står for 36 prosent av det svenske energiforbruket, ifølge statistikk fra Eurostat og beregninger foretatt av den europeiske bioenergiorganisasjonen AEBIOM. 36 prosent motsvarer 132 av… Les mer..
 • 04. sep, 2017

  Ny fjernvarmesentral kan produsere 40 GWh

  – Avtalen med Ullensaker kommune er et gjennombrudd for fjernvarmeutbyggingen på Jessheim, og en viktig avklaring for utbyggere og innbyggere som i flere år har etterlyst og ventet på et godt… Les mer..
 • 12. mai, 2017

  Måler fuktigheten i flis på cirka ett minutt

  Prediktor Instruments mottok årets Bioenergy Innovation Award under FME CenBios sluttkonferanse på Ås 13.-14. mars 2017. De fikk prisen for en av sine nyeste innovasjoner; måleinstrumentet Spektron… Les mer..
 • 23. mar, 2017

  Trondheims første flisfyrte nærvarmeanlegg er åpnet

  1. mars ble Trondheim kommunes første flisfyrte nærvarmeanlegg åpnet. Anlegget skal varme opp Vikåsen barneskole, Markaplassen ungdomsskole og Vikåsen idrettshall. Oppvarmet areal på de tre byggene… Les mer..
 • 27. jan, 2017

  – Halver utslipp med fornybar diesel!

  2G Polar er Eco-1 sitt svar på dårlig luftkvalitet i byer og tettbygde strøk. Den halverer lokale utslipp på de norske dieselbilene som er på veiene i dag. – Fornybar diesel er et helt nytt… Les mer..
 • 27. jan, 2017

  Politisk føring og dårlig el-nett førte til valg av bioenergianlegg

  På Spongdal, som ligger på Byneset i Trondheim kommune, blir Byneset helse- og velferdssenter, Bynestunet borettslag og nye Spongdal skole varmet opp av en varmesentral som fyres med pellets. – Det… Les mer..
 • 10. nov, 2016

  Kan levere 700 000 kWh varme og 315 000 kWh strøm

  Norges første småskala gassifiseringsanlegg er nå satt i drift på Høgskolen i Hedmark, Campus Evenstad. 100 kW varme og 45 kW strøm kan produseres av lokal flis. 260 studenter og ansatte ved… Les mer..
 • 03. nov, 2016

  – Flisanlegget gir en verdiskapning på 850 000 kroner per år

  – Jeg mener den verdiskapningen et bioenergianlegg gir i lokalmiljøet, er for lite kommunisert. Det blir ikke sett på helheten, det er bare snakk om øre per kilowattime. Dette sier Hallvard Helland,… Les mer..
 • 20. okt, 2016

  Biomasse kan skape 20 000 danske arbeidsplasser

  Den grønne omstillingen i Danmark kan skape tusenvis av arbeidsplasser ved å satse på biomasse, viser en ny rapport. Dette skriver EnergiWatch. Danmark kan med eksisterende teknologi og kjente… Les mer..
 • 20. okt, 2016

  Flisanlegget på Kråkstad er åpnet

  Fredag 30. september ble Follo Bioenergis flisanlegg på Kråkstad i Ski kommune åpnet. Anlegget skal levere cirka 1 GWh varme per år til Ski kommunes bygningsmasse på Kråkstad. I sin tale ved åpningen… Les mer..
 • 11. okt, 2016

  Zero: Belønner jukse-miljøbiler

  – Regjeringen skulle levere et historisk grønt skatteskifte. I stedet legger de om avgiftene til fordel for forurensende bensin- og dieselbiler, og premierer jukse-miljøbiler. Regjeringens forslag… Les mer..
 • 08. okt, 2016

  Peterson Packaging har installert et 2,5 MW pelletsanlegg

  Peterson Packaging i Norrköping har fra 1. juli tatt i bruk et nytt og moderne pelletsanlegg i samarbeid med Pemco Energi. – Det er avgjørende at vi har en pålitelig energiforsyning. Dessuten legger… Les mer..
 • 07. okt, 2016

  Fra LPG til trepellets

  Veidekkes asfaltfabrikker i Moss og på Stange, skal redusere CO2-utslippene med 90 prosent ved hjelp av miljøvennlig oppvarming. – Vi ønsker å være ledende på miljø i vår bransje, og gjør nå en rekke… Les mer..
 • 29. sep, 2016

  Fossil fyringsolje skiftet ut med bioolje

   Agder Energi Varmes anlegg i Vesterveien i Kristiansand har nylig skiftet ut fyringsoljen med bioolje. – Anlegget i Vesterveien har gått fra å ha nesten fossilfri produksjon til å ha helt fossilfri… Les mer..
 • 23. sep, 2016

  Nytt flislager på 3000 m2

  Rena Forst Bioenergi AS har bygget nytt flislager til fire millioner kroner på Brudefallet gård sør for Rena i Østerdalen. – Flisproduksjon og bioenergi er en voksende industri. Det er en vekst vi… Les mer..
 • 19. aug, 2016

  Milepæl for grønt drivstoffskifte

  Energiselskapet St1 har i dag meddelt at de vil etablere biodrivstoffproduksjon basert på norsk skogsavfall i samarbeid med Treklyngen. Dermed får vi milliardinvesteringer i norsk industrivirksomhet,… Les mer..
 • mars i år ble gressmatten på Åråsen stadion tint av et mobilt flisanlegg. Foto: Bioland AS
  02. jul, 2016

  Mobilt flisanlegg varmet opp gressmatten på Åråsen

  Et helt nytt mobilt nærvarmeanlegg har varmet opp gressmatten på Åråsen med flis. Anlegget ble levert i mars i år. Oppvarmingsmetoden vil gi en besparelse på cirka 200 000 kroner per år. Det er… Les mer..
 • Mandag 14. mars ble Mysen varmesentral offisielt åpnet av ordføreren i Eidsberg kommune, Erik Unaas. Sentralen har vært i drift et drøyt år allerede, og erfaringene fra det første prøveåret er gode.
  14. apr, 2016

  Bygg i Mysen varmes av en fliskjel på 3 000 kW

  Mandag 14. mars ble Mysen varmesentral offisielt åpnet av ordføreren i Eidsberg kommune, Erik Unaas. Sentralen har vært i drift et drøyt år allerede, og erfaringene fra det første prøveåret er gode.… Les mer..
 • Partene Nortura Rudshøgda og Oplandske Bioenergi AS har inngått en kontrakt om levering av prosessdamp til Norturas fabrikk på Rudshøgda.
  07. apr, 2016

  Skal levere prosessdamp til Nortura Rudshøgda

  Partene Nortura Rudshøgda og Oplandske Bioenergi AS har inngått en kontrakt om levering av prosessdamp til Norturas fabrikk på Rudshøgda. Nortura utvider sin virksomhet på Rudshøgda og trenger mer… Les mer..
 • KLM Royal Dutch Airlines lanserte i dag den første av i alt 80 flygninger med biodrivstoff fra Oslo til Amsterdam. Flygningene vil bli gjennomført med KLMs nye Embraer 190 med en blanding av 47 prosent jet biofuel og 53 prosent fossil jetfuel.
  01. apr, 2016

  Lanserer flygninger med biodrivstoff fra Oslo til Amsterdam

  KLM Royal Dutch Airlines lanserte i dag den første av i alt 80 flygninger med biodrivstoff fra Oslo til Amsterdam. Flygningene vil bli gjennomført med KLMs nye Embraer 190 med en blanding av 47… Les mer..
 • Frænaordfører Tove Henøen åpnet det nye flisfyringsanlegget til Tine i Elnesvågen. Foto: TINE
  28. mar, 2016

  3 MW flisanlegg åpnet med øks

  23. februar ble bioenergianlegget til Bioenergy AS ved Tine Meieriet Elnesvågen åpnet av ordføreren i Fræna kommune Tove Henøen. Fliskjelen i anlegget er på 3 MW. Ordføreren er glad for at Tine… Les mer..
 • 08. mar, 2016

  Siva Varmesentral åpnet

  Torsdag 28. januar ble Siva Varmesentral i Kongsvinger offisielt åpnet, ved at konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva Energi og ordfører Sjur Strand i Kongsvinger kommune tente på ei bålpanne ved… Les mer..
 • VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) produserer biogass av avløpsvannet fra 600 000 personer i Oslo-området. Nå skal VEAS investere 90 millioner kroner i et anlegg som gjør at biogassen kan brukes som drivstoff.
  08. mar, 2016

  Skal produsere 70 GWh biodrivstoff

  Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) produserer biogass av avløpsvannet fra 600 000 personer i Osloområdet. Nå skal VEAS investere 90 millioner kroner i et anlegg som gjør at biogassen kan brukes som… Les mer..
 • Figuren viser produksjon av biovarme fra tidenes morgen for bioenergiprogrammet, fordelt på varmesalg, gardsvarme, veksthus og biogass. Kilde: Innovasjon Norge
  01. mar, 2016

  Bioenergiprogrammet førte til 43,9 GWh mer biovarme i 2015

  Resultatene fra 2015 for bioenergiprogrammet viser at på tross av vedvarende lav strømpris, så er interessen for å satse på bioenergi stor blant norske bønder. I 2015 brukte Innovasjon Norges… Les mer..
 • 18. feb, 2016

  Bioenergigründer vant “Bygdeutviklingsprisen for 2015”

  Tor Oxhovd Svalesen, med selskapene Stølslie Biovarme AS og Valdres Biovarme AS, fra Oppland stakk av med seieren om den nasjonale bygdeutviklingsprisen til Innovasjon Norge for 2015. Sammen med… Les mer..
 • 28. jan, 2016

  Hordaland Bioenergi vant pris

  Voss kommunes miljøvernpris for 2015 ble tildelt Hordaland Bioenergi. Det var lederen i miljø- og kulturutvalget i Voss kommune, Vidar Skeie, som delte ut prisen til daglig leder Kathrine Månum i… Les mer..
 • 11. jan, 2016

  Nytt bioenergianlegg åpnet i Aurskog-Høland

  Nok et bioenergianlegg er nå offisielt åpnet i Aurskog-Høland kommune. Anlegget på Aursmoen gir varme til Aursmoen skole og Aurskog-Finstadbru sportsklubb (AFSK). Det er Aurskog-Høland Nærvarme som… Les mer..
 • 11. jan, 2016

  500 kW flisanlegg åpnet i Klæbu kommune

  Onsdag 25. november åpnet ordfører Kirsti Tømmervold et nytt biovarmeanlegg i Klæbu kommune. I sin tale uttrykte ordføreren stolthet over at tre viktige bygg i kommunen nå forsynes med grønn energi,… Les mer..
 • Flyfoto av Nordre Follo Renseanlegg. Foto: Nordre Follo Renseanlegg
  18. des, 2015

  Produserer 600 000 kWh elektrisitet av biogass

  Nordre Follo Renseanlegg er nå i gang med å produsere elektrisitet av biogass fra slam. Dette er første gang teknologien brukes på et renseanlegg i Norge. – Dette prosjektet vil bygge erfaring i å… Les mer..
 • Ordfører Nina Sandberg sto for åpningen av flisanlegget i Nesodden kommune. I bakgrunnen Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS. Foto: Mette Marit Bratlie
  11. des, 2015

  Flisanlegg åpnet på Nesodden

  Onsdag 11. november var det offisiell åpning av energisentralen som skal stå for oppvarmingen av Nesoddtunet bo- og servicesenter og Sunnaas sykehus, i Nesodden kommune i Akershus. Det var ordfører… Les mer..
 • 29. okt, 2015

  Fossilfri med biofyringsolje

  Tine Meieriet Brumunddal har gått helt over på fornybar energi. Tirsdag 13. oktober ble det skrevet historie ved meieriet. Da ble det første ordinære lasset med biofyringsolje fra Eco-1 Bioenergi AS… Les mer..
 • 28. okt, 2015

  Ovnssalget tar seg litt opp

  I tredje kvartal steg salget av ovner sammenlignet med fjoråret. Men tallet er godt bak 2012 og 2013. Dette melder Norsk Varme. Det er registrert salg av 33 544 ovner blant Norsk Varmes medlemmer.… Les mer..
 • Daglig leder Tomas Berg Sandnes i ETA Norge ved fliskjelen på Øvre Langerud Gård. Foto: ETA Norge
  22. okt, 2015

  Skal feire 2 100 biobrenselsanlegg

  Innovasjon Norge og Enova har bidratt til å etablere 2 100 biobrenselsanlegg i Norge. I den forbindelse inviterer ETA Norge til bioenergifest i fyrrommet på Øvre Langerud Gård i Hokksund den 23.… Les mer..
 • – Det har vært gjennomført korte testperioder og lavinnblandinger på ferjesamband i Europa tidligere, men ingen har tatt steget til hundre prosent biodrivstoff slik Fjord1 nå gjør, sier Geir Ingeborgrud i Eco-1.
  21. okt, 2015

  Verdens første kommersielle ferjestrekning på fornybart biodrivstoff

  Fjord1 blir verdens første ferjeselskap som bruker biodrivstoff av HVO-typen til framdrift av ferjer. Fra januar 2016 skal ferjesambandet på strekningen Hella-Dragsvik-Vangsnes driftes på 2G MARINE… Les mer..
 • 18. og 19. november går ”Bioenergidagene 2015” av stabelen på Quality Hotel Gardermoen.
  02. okt, 2015

  Klart for årets bioenergitreff

   18. og 19. november går ”Bioenergidagene 2015” av stabelen på Quality Hotel Gardermoen. – Første dag starter vi med å se bioenergi som en bærebjelke i internasjonal klima- og energipolitikk og som… Les mer..
 • Her flises gullstokken som markerer åpningen av anlegget på Langset skole. Flishoggeren er en Heizohack 8-500 med kran. Hoggeren kan hogge en stokkdiameter opptil 70 cm og har en kapasitet på opptil 50-60 lm3 per time. Foto: Tekniske Nyheter
  10. sep, 2015

  Fliser direkte i siloen

  I bioenergianlegget på Langset skole i Eidsvoll kommune har Oplandske Bioenergi bygd flissiloen oppe på bakken. Flisingen foregår rett i flissiloen. – Dette er et lite brukt konsept i Norge, sa… Les mer..
 • Fliscontaineren som leverte dusjvann til 1700 deltakere på NBUs landsstevne. Foto: Tangen Automasjon
  03. sep, 2015

  Fliscontainer varmet dusjvann til 1 700 personer

  Under årets landsstevne for Norges Bygdeungdomslag (NBU) ble varmtvannet for de 1 700 deltakerne levert fra en fliscontainer. – I løpet av de sju dagene anlegget var i drift, gikk det med 10 m3 flis,… Les mer..
 • 27. aug, 2015

  Flisfyringsanlegg på 3 000 kW bygges i Elnesvågen

  Ved Tine Meieriet Elnesvågen er nå Bioenergy AS i ferd med å bygge et flisfyringsanlegg på 3 000 kW. Flis skal erstatte naturgass. Første spadetak ble tatt i midten av juni. Anlegget vil være ferdig… Les mer..
 • 05. mai, 2015

  Produksjon og bruk av bioenergi har gått ned

  Mens andre land har tatt i bruk bioenergi i stadig større grad de senere årene, har både produksjonen og bruken i Norge gått ned. Det viser en rapport NMBU har utarbeidet for Enova som en del av… Les mer..
 • 28. apr, 2015

  NoBio har fått ny daglig leder

  Nobio har ansatt Martin S. Kristensen som ny daglig leder. Han har opparbeidet seg god erfaring med bioenerginæringen gjennom sitt arbeid i Energigården og har en master i Fornybar Energi hvor… Les mer..
 • 27. apr, 2015

  Statskog investerer i bioenergiselskap

  Statskog har gått inn som 20 prosent eier i bioenergiselskapet Arba Follum AS. Selskapet Arba Follum AS planlegger å bygge en biokullfabrikk på Follum ved Hønefoss, og ble etablert i samarbeid mellom… Les mer..
 • 16. apr, 2015

  Råholt Varmesentral er åpnet

  Torsdag 12. mars ble Mistberget Biovarmes nye flisfyrte varmesentral på Råholt i Akershus åpnet. Åpningen ble foretatt av lederen av Stortingets energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen. – Jeg vil… Les mer..
 • 16. apr, 2015

  ”Bioenergy Innovation Award 2015” til Vincent Eijsink

  Professor Vincent Eijsink, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, fikk årets Bioenergy Innovation Award under ”CenBio Days” 17.-19. mars 2015. Eijsink får prisen for sin innsats som har… Les mer..
 • 26. mar, 2015

  Bioenergianlegget på Gjennestad er utvidet

  Gjennestad videregående skole og Gjennestad Drift i Stokke i Vestfold har nå utvidet bioenergianlegget. En fliskjel på 500 kW er plassert i energisentralen sammen med en eksisterende kjel på 1000 kW.… Les mer..
 • 10. mar, 2015

  – Bekymringsfullt at regulering av direktevirkende elektrisitet er foreslått fjernet i TEK

  – Det nye forslaget til energikrav i TEK vil sannsynligvis føre til at nye bygg i Norge i stor grad vil bli etablert med ulike elektriske løsninger. – Dette er på grunn av at det er et krav til… Les mer..
 • 10. mar, 2015

  2 MW fliskjel skal varme bygg i Åsnes kommune

  Åsnes Fjernvarme på Flisa ble offisielt åpnet 10. februar. Det var Ørjan Bue, ordfører i Åsnes kommune, som klippet snoren. – Dette ble veldig bra. Fjernvarmeanlegget betyr veldig mye for Flisa. Det… Les mer..
 • 24. feb, 2015

  Fjernvarmeproduksjonen i gang i Mysen

  Østfold Energi har nå startet produksjonen i Mysen varmesentral. Anlegget skal produsere cirka 8 GWh per år, og har vært i full drift siden november 2014. – Anlegget skal fyres med flis. Vi har… Les mer..
 • 27. jan, 2015

  Flisanlegg igangsatt i Lom kommune

  To fliskjeler, hver på 500 kW, varmer nå opp bygg i Lom kommune. Onsdag 14. januar ble det markert at anlegget er i gang. – Anlegget skal forsyne helseheim, ungdomsskole, bibliotek, flerbrukshus med… Les mer..
 • 13. jan, 2015

  Trebasert bioenergi – en løsning for mange kommuner i Rogaland

  28. januar 2015 arrangerer KS, Rogaland fylkeskommune, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Rogaland et bioenergiseminar på Øksnevad videregående skole. – Klimaet er på dagsordenen, og i Rogaland har… Les mer..
 • 19. des, 2014

  500 kW bioenergianlegg åpnet i Aurskog-Høland

  Mandag 17. november 2014 ble flisfyringsanlegget på Hemnes i Aurskog-Høland kommune åpnet. Anlegget skal levere cirka 2 millioner kilowattimer i året. Byggene som skal varmes opp, er Bråte barneskole… Les mer..
 • 26. nov, 2014

  900 kW flisanlegg i drift på Fredriksvern Verft

  Varme fra et nytt flisbasert bioenergianlegg er nå koblet til det oppgraderte fjernvarmenettet på festningen Fredriksvern Verft i Stavern. Tirsdag 18. november ble begivenheten markert med blant… Les mer..
 • 25. nov, 2014

  – Budsjettforliket gir incentiv til satsing på biodrivstoff

  Budsjettforliket gir incentiv til satsing på biodrivstoff – Venstre og Krf har sikret et budsjett med tydeligere klimaprofil. – Vi er veldig fornøyde med at regjeringen nå har vedtatt fritak for… Les mer..
 • 25. nov, 2014

  Først med biokork på melkekartonger

  Tine er det første meieriselskapet som velger en plantebasert kork på melk og juice, og markerer dermed at selskapet gjør alvor av å velge gode miljøløsninger der det er mulig. Det er meieriene i… Les mer..
 • 21. nov, 2014

  – Konvertering av fossil olje til biofyringsolje er det rimeligste klimatiltaket

  – Det er 100 000 oljekjeler igjen i Norge. Ved å omstille 50 000 til biofyringsolje, vil vi redusere CO2-utslippene i Norge med cirka 1 million tonn. Dette vil koste 1 milliard kroner, og er en varig… Les mer..
 • 16. okt, 2014

  400 kilowatts flisanlegg åpnet i Tønsberg

  Både barne- og ungdomsskolen på Ringshaug i Tønsberg kommune blir nå varmet opp med varme fra et flisanlegg. Anlegget har vært i prøvedrift siden mai og ble offisielt åpnet i begynnelsen av oktober.… Les mer..
 • 02. okt, 2014

  Flisanlegg åpnet i Farsund kommune

  Tirsdag 16. september ble nok et bioenergianlegg offisielt åpnet i Farsund kommune. Kommunen har nå kun tre oljefyrer igjen. – Dette er det tredje anlegget vi har levert til Farsund kommune. Det… Les mer..
 • 29. aug, 2014

  Utvider biovarmeanlegget

  I februar åpnet Gjennestad gartnerskole i Stokke i Vestfold en varmesentral basert på flis. Erfaringene er så gode at de nå utvider anlegget og installerer enda en biokjel. Skolen utvider nå… Les mer..
 • 25. aug, 2014

  Får dampforsyning fra bioenergi

  Naboskapet med Moelven Bioenergi har gjort Tine Meieriet Brumunddal til den største brukeren av bioenergi i Tine. To oljekjeler fra 60-tallet og en el-kjel fra 70-tallet er erstattet med bioenergi… Les mer..
 • 15. aug, 2014

  Glade for å ha fått aksept for biofyringsolje som fornybar energiressurs

  Det vil fortsatt være tillatt å installere oljekjeler, både før og etter 2020. Kravet er at oljekjeler til boliger kun må benytte biofyringsolje, både som hoved- og spisslast. I større anlegg derimot… Les mer..
 • 15. aug, 2014

  The Energy Farm International Foundation er etablert

  The Energy Farm International Foundation (EFIF) ble etablert mandag 11. august 2014 med tidligere fredsprisvinner og TERI-direktør R K Pachauri som styreleder. Det var Energigården og The Energy and… Les mer..
 • 23. mai, 2014

  Erstatter kull med flis

  Amagerverket i København skal bygges om til å bli et av Europas største flisfyrte kraftvarmeverk. Istedenfor å bruke pellets som er mest vanlig, satser de på flis fordi dette gir bedre økonomi. – Vi… Les mer..
 • 23. mai, 2014

  – Kan gjøre 20 TWh bioenergiressurser tilgjengelige til en kostnad under 30 øre/kWh

  Biodrivstoff fra skogen kan bli konkurransedyktig i løpet av det neste tiåret, ifølge en ny rapport. – Mot 2020 vil teknologiutviklingen mest sannsynlig vise en kommersialisering av biodrivstoff fra… Les mer..
 • 09. mai, 2014

  Fiskeavfall og avløpsslam skal bli 100 GWh med biogass

  Enova investerer 82 millioner kroner i Biokrafts planlagte biogassproduksjon på Skogn i Nord-Trøndelag. Dermed er anleggene som skal produsere biogass av fiskeavfall og avløpsslam, nærmere å bli… Les mer..
 • 26. apr, 2014

  Bioenergi erstatter olje i Jørstadmoen leir

  Nå er det klart for en miljøvennlig oppvarming av Jørstadmoen leir utenfor Lillehammer. Varme fra bioenergi skal nå kobles på fjernvarmenettet i leiren. Fredag 11. april ble tilsammen tre kontrakter… Les mer..
 • 24. apr, 2014

  Har erstattet 80 prosent av oljefyringen med flis

  Farsund kommune har nå satt i drift fire bioenergianlegg basert på flis. Et lite anlegg de har hatt i noen år, og tre nye. Dette vil gi en energileveranse på omtrent 5,3 GWh. – Vi har nå faset ut 80… Les mer..
 • 10. apr, 2014

  Skal levere 1 GWh fjernvarme til IKEA

  IKEAs varehus i Nydal ved Hamar skal varmes opp med fjernvarme fra Eidsiva. IKEA og Eidsiva Bioenergi har inngått en 10 års avtale om levering av fjernvarme. IKEAs nye varehus åpner på nyåret i 2015,… Les mer..
 • 08. apr, 2014

  ”Bioenergy Innovation Award” til Mjøsen Skog

  Årets vinner av ”Bioenergy Innovation Award” er skogeierandelslaget Mjøsen Skog for utviklingen av en solid, innovativ og forskningsbasert verdikjede for bioenergi fra skog. Prisen ble overrakt… Les mer..
 • 02. apr, 2014

  Bioenergidager 5. og 6. mai på Gardermoen

  Årets bioenergikonferanse setter fokus på nye teknologier og markedsmuligheter innen biobrenselproduksjon og omforming. Handel, marked og økonomi er også sentrale temaer som vil bli belyst sammen med… Les mer..
 • 06. mar, 2014

  Varmepumper kan medføre lokale utslipp

  Astma- og allergiforbundet (NAAF) og Norsk Institutt for luftforskning (NILU) har nylig gjennomført en studie for å kartlegge hvilke konsekvenser utfasing av oljefyringsanlegg vil ha på lokal… Les mer..
 • 19. feb, 2014

  Fremtidens hus må ha beredskapsvarme

  Fjernvarmeproblemene i Oslo de siste dagene viser at folk trenger alternative varmekilder, advarer Norsk Varme. Nye byggeforskrifter må ivareta behovet for beredskap ved langvarig fjernvarme- eller… Les mer..
 • 18. feb, 2014

  Borregaards nye biogassanlegg er åpnet

  Det nye biogassanlegg til Borregaard i Sarpsborg, Miljøfabrikken, ble offisielt åpnet torsdag 13. februar. Anlegget reduserer CO2-utslippene fra kjemikalieproduksjonen med hele 8 000 tonn. Det nye… Les mer..
 • 10. feb, 2014

  Biobrenselsanlegget på Gjennestad er åpnet

  Mandag 3. februar ble det nye bioenergianlegget på Gjennestad Gartnerskole i Vestfold åpnet av seniorrådgiver Heidi Garberg fra Landbruks- og matdepartementet. Anlegget har vært i drift siden 7.… Les mer..
 • 05. feb, 2014

  Pellets et godt alternativ

  Biomasse i form av pellets er fremdeles et meget godt alternativ når gamle oljefyrer skal utfases! At partikkelutslipp fra fyring med pellets i moderne pelletskjeler er så mye høyere enn for… Les mer..
 • 20. jan, 2014

  – Omlegging til biofyringsolje og biodiesel kan gi over 800 000 tonn i reduserte CO2-utslipp

  Etter avgiftsøkningen på 81 øre per liter for anleggsdiesel og fyringsolje fra nyttår, vil det for mange i følge selskapet Eco-1 Bioenergi AS være penger å spare på å skifte fra fossile til fornybare… Les mer..
 • 17. jan, 2014

  Flis varmer nå Trondenes leir

  En av Harstads største oljefyrer er slukket for godt. Nå er det miljøvennlig flis som varmer Trondenes leir. Når en svær gammel oljefyrt varmesentral tas ut av bruk og erstattes med et moderne… Les mer..
 • 16. jan, 2014

  Strømavhengighet kveler vedfyring

  Nye oppvarmingsvaner kan gi prissjokk om få år. En ny rapport viser at norske husholdninger vil øke utgiftene til elektrisitet med 50 prosent de neste ti årene. Norsk Varme og Norsk Bioenergiforening… Les mer..
 • 14. jan, 2014

  Bioenergianlegg åpnet i Voss kommune

  Den 18. desember 2013 åpnet fylkesordfører Mona Hellesnes og ordfører Hans Erik Ringkjøb biobrenselsanlegg på både Framnes og i Myrkdalen i Voss kommune. Det er Hordaland Bioenergi som har bygd… Les mer..

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB