Osmoseanlegg kan produsere strøm til 9 øre/kWh

Nylig åpnet et forsøksanlegg ved Sønderborg i Danmark hvor et nyutviklet osmoseanlegg skal trekke energi ut av salt, geotermisk vann.

Dette skriver den danske avisen Ingeniøren, ifølge Dansk Fjernvarme.En smaksprøve på vannet fra det geotermiske anlegget i Sønderborg ga for et par år siden styreformannen i Danfoss-konsernet, Jørgen Mads Clausen, en god idé. Hvorfor ikke bruke det meget salte vannet til energiproduksjon via osmose?

– Det geotermiske vannet i Sønderborg har et saltinnhold på hele 16 prosent, og derfor fant jeg ut at jeg måtte undersøke om det ikke kunne utnyttes i en osmoseprosess, sier Jørgen Mads Clausen til Ingeniøren.

Han tok kontakt med Aalborg Universitet for å få oversikt over energiinnholdet i forskjellige saltkonsentrasjoner, når saltvannet ble mikset med ferskvann. Det hadde aldri blitt kartlagt før. Beregningene ble foretatt av Henrik Tækker Madsen, som nå er prosjektleder på pilotanlegget som nylig har åpnet ved Sønderborg Fjernvarmes geotermianlegg.

Krever ikke solskinn og gode vindforhold

Ifølge universitetets beregninger kan sønderborgvannet frigi knapt 1,5 kWh energi per kubikkmeter saltvann, som blandes med ferskvann, og det er vel å merke en prosess som skjer døgnet rundt, og ikke krever solskinn eller gode vindforhold.

Konsortiet ”SaltPower”, med deltakelse av Jørgen Mads Clausen, Aalborg Universitet, Danfoss, Hofor og Sønderborg Fjernvarme, har fått EUDP-støtte til pilotanlegget, som er på få hundre watt – dels for å bevise, at teorien holder, dels for at kunne begynne å optimere prosessen. 

Jørgen Mads Clausen forventer at et 1 MW saltkraftanlegg ved Sønderborg Fjernvarmes geotermianlegg vil kunne produsere omkring 8 000 MWh per år – mer enn nok til å dekke geotermianleggets eget forbruk.

Clausen ser et stort potensial i saltkraft, primært i forbindelse med geotermiske anlegg, men også som stand-alone-anlegg – hvor man for eksempel har boret et hull ned til en saltlomme eller lignende.

Beregningene viser en pris på omkring 9 øre per kWh for et 1 MW-anlegg, som har adgang til geotermivann med16 prosents saltinnhold.

 

Publisert: 30. juni 2016

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB