Dette sier Stian Sandbekkbråten, teamutvikler jord- og skogbruk i Aurskog-Høland kommune til Nobio. – I en stor skogkommune som Aurskog-Høland, er det naturlig å bruke bioenergi. Det gir lokal verdiskapning og klima- og miljøvennlig energi, sier Sandbekkbråten. – Når vi bruker bioenergi i offentlige bygg, reduserer vi klimagassutslippene betraktelig.

 

Reduserte utslipp med 42 prosent

– Vi har utarbeidet et klimagassregnskap for Bjørkelangen skole, som viser en reduksjon på 42 prosent i klimagassutslipp i forhold til tilsvarende referanse for bygg. Bioenergi er konkurransedyktig i forhold til andre energikilder. Det gir en god løsning for kommunen å gå over til bioenergi, sier Sandbekkbråten.

Enkelt å vedlikeholde

– En av grunnene til at det er enkelt for oss å vedlikeholde varmeanlegget, er det at vi får varmen ferdig levert fra Aurskog-Høland Nærvarme, sier driftsoperatør Hans-Vidar Stenerud ved Bjørkelangen skole. – Driften og vedlikeholdet på Bjørkelangen skole fungerer veldig bra, og vi har veldig lite driftsstans. Det er jevn og fin varme hele året, sier Stenerud. – Etter at vi tok i bruk bygget i fjor, så har vi fått veldig gode tilbakemeldinger om inneklimaet her på skolen. Flisanlegget fungerer veldig bra.

 

 

Effekten på fliskjelen på Bjørklangen skole er på 400 kW, og årsproduksjonen er på omtrent 750 000 kWh, sier Jarle Nordli i Aurskog-Høland Nærvarme til Energirapporten. Selskapet leverer varme til Bjørkelangen skole. – Vi er en energileverandør, og selger kilowattimer til Aurskog-Høland kommune.

Flissiloen i anlegget er på 75 m3, og det er installert bioolje som back-up. – Hvor ofte vi leverer flis, er avhengig av hvor kaldt det er ute. Det kan variere fra åtte dager til to måneder mellom hver levering, sier Nordli.

Aurskog-Høland Fjernvarme har fire anlegg i kommunen. Et på Aursmoen, et i sentrum av Bjørkelangen, et på Kjelle videregående skole og et anlegg på Bjørkelangen skole.

 

 

– Vi kjører med flis hele året, både i lav- og høysesongen. Det siste året har vi ikke hatt behov for å ta topplastene med bioolje, på grunn av at det har vært forholdsvis mildt, sier Nordli.

Det største flisanlegget i kommunen, er det som er plassert i sentrum av Bjørkelangen. Det leverer til helsehus, rådhus, svømmebasseng, omsorgsboliger osv. – Det er det største anlegget vi leverer til. Der leverer vi drøyt 2 GWh, og sykehjemmet alene tar 1 GWh, sier Nordli.

 

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 33/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!