– Målet er å utvikle en metode som ved hjelp av bergvarme gjør veiene isfrie. Det vil føre til bedre fremkommelighet, færre ulykker og minskede saltbehov, sier Josef Johnsson, doktor i bygningsteknologi ved Chalmers universitet ifølge Chalmers.se.

Å varme opp veipartier er ikke noe nytt. Det finnes allerede i dag strekninger der veibanen varmes opp for å unnvike holke, for eksempel Gøteborgsbakke på vei 40 inn mot Jönköping. Men der brukes spillvarme fra et fjernvarmeverk.

 

Tanken bak prosjektet er å isteden bruke varme fra grunnen, på samme måte som man gjør for å varme opp hus. Men det finnes et problem.– En vanlig villa har et ganske begrenset energiuttak, og da vil bergvarmebrønnen fylles opp med varme av seg selv i sommerhalvåret. Men skal man ta ut større uttak, så må man tilføre energi, sier Johnsson.

Solvarme lader om sommeren

Løsningen på problemet er å la solvarmen om sommeren ”lade” systemet med energi som kan brukes om vinteren.

– På samme vis som man har gulvarme i hus, legger vi slanger et par centimeter under veibanen. Om sommeren blir veien varmet opp, og varmen ledes ned i grunnen. Væsken i slangene sirkulerer ned i brønnen, og på den måten blir det omkringliggende berget varmet opp.

Der lagres energien til vinterhalvåret. Men, det finnes forutsetninger som må oppfylles, ifølge Johnsson.

– De bygger på at vi får ganske mye solenergi om somrene, med mange soltimer og lyse kvelder. Og at man er på steder der man har riktige forutsetninger i grunnen, slik at det for eksempel ikke finnes kjølende grunnvannstrømmer.

– For en veistrekning som ikke ligger i et tettsted eller ved bebyggelse, passer metoden bra i og med at systemet kan være selvforsynende. Selve styringssystemet for anlegget, kan fjernstyres sentralt og tilpasses for å fungere for flere ulike veistrekninger, sier Johnsson ifølge Chalmers.se.

Teknikken er testet og kalibrert i en testbane utenfor Østersund. Men når og hvor teknikken kommer til å brukes, er ikke bestemt.

Prosjektet er finansiert av det svenske Trafikverket og Statens vegvesen i Norge.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 2/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!