Oslo by og havnen har en ambisiøs plan om å bli verdens første utslippsfrie havn. Utslippene i Oslo Havn skal reduseres med 85 % innen 2030, og på sikt skal havna bli utslippsfri, melder Bellona.

– Oslo Havn er i full gang med den grønne omstillingen, og å fase inn nullutslippsløsninger. Vi ser fram til å få Bellona som sparringspartner for bærekraftige løsninger, i dialog med deres miljøeksperter og nettverk. Sjøtransport og bynære havner er viktige for å redusere verdens klimagassutslipp fra transportsektoren, sier styreleder Roger Schjerva.