Dette melder Eidsiva.

 

Rambekk renseanlegg er blant de aller første anleggene i landet hvor kunden både er konsument og produsent av energi. Renseanlegget mottar i dag kloakkslam fra nabokommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Østre og Vestre Toten og Nordre og Søndre Land. Dette slammet blir blant annet brukt til å produsere biogass, men prosessen gir et gassoverskudd som fram til i dag er blitt etterforbrent. Nå blir spillvarmen omgjort til varmtvann som Eidsiva Bioenergi kan levere videre til sine abonnenter.  

 

 

– Prosjektet er et nyskapende eksempel på et godt regionalt samarbeid som gir god forretning og god miljøgevinst. Erfaringen fra dette prosjektet er relevant langt utover Innlandet for utviklingen av nye miljøvennlige energisystemer og er et effektivt tiltak i det grønne skiftet, sier daglig leder i Eidsiva Bioenergi, Ola Børke.  

– Samarbeidet er banebrytende for Eidsiva, fordi Rambekk renseanlegg er vår første påkoblede kunde som leverer varme inn i ett av våre største fjernvarmenett, sier Børke. 

Norges første plusskunde for fjernvarme ble etablert av Statkraft i 2017 i Moss og Trondheim, og erfaringene fra den første etableringen har vært nyttige for realiseringen av prosjektet på Gjøvik.